Nie zawsze wynajmujący mogą skorzystać z ryczałtu

Wynajem mieszkań w sposób zorganizowany i ciągły spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej i nie może być opodatkowany 8,5 proc. ryczałtem - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w...

03.08.2015

Dochód uzyskany z opcji menadżerskich podlega PIT

Przychód pracownika spółki z o.o. z tytułu nabycia instrumentu pochodnego w postaci opcji powinien zostać zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. Powstały...

24.07.2015

Samochody sprowadzone do demontażu także z akcyzą

Przeznaczenie nabytego samochodu osobowego do demontażu nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu jego wewnątrzwspólnotowego nabycia - wyjaśnił Dyrektor Izby...

23.07.2015