Spłata kredytu przez rodziców to nie darowizna

Spłata kredytu przez rodziców, którzy są współkredytobiorcami, solidarnie zobowiązanymi z tytułu umowy kredytowej do spłaty zadłużenia, nie spowoduje powstania u córki obowiązku podatkowego w podatku...

24.04.2015

Szwedzka spółka nie spełnia definicji CFC

Obowiązek ewidencjonowania w odrębnej ewidencji nie występuje, jeżeli spółka zależna nie spełnia definicji zagranicznej spółki kontrolowanej. Nie ma także obowiązku składania polskiemu urzędowi...

15.04.2015
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski