W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółdzielnia, która chciała się upewnić, czy prawidłowo dokonuje rozliczenia wkładów lokatorskich. A mianowicie po śmierci głównych najemców (małżonków) spadkobiercy oddają mieszkanie lokatorskie do dyspozycji spółdzielni. Spółdzielnia zleca rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, tym samym zostaje określona wartość rynkowa przejętego lokalu mieszkalnego. Przykładowo na kwotę 125 tys. zł. Z tej wartości wkładu mieszkaniowego są pokrywane wszelkie należności względem spółdzielni. Przykładowo należności w kwocie 30 tys. zł. Pozostaje więc jeszcze 95 tys. zł. Mieszkanie w drodze przetargu zostaje nabyte przez osobę ubiegającą się o lokal mieszkalny, a wartość pozostałego wkładu mieszkaniowego, czyli 95 tys. zł zostaje zgodnie z postanowieniem o nabyciu spadku zwrócona spadkobiercom.

Spółdzielnia zapytała fiskusa, czy musi wystawić PIT-8C w związku z uzyskaniem dochodu przez spadkobierców i czy są oni z tego tytułu opodatkowani podatkiem dochodowym. Sama spółdzielnia uważa, że tak. Fiskus się nie zgodził. Organ przypomniał, że w momencie śmierci głównego najemcy mieszkania lokatorskiego spadkodawcy nabywają roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu. W chwili śmierci spadkodawcy roszczenie to przechodzi na spadkobierców, jako składnik masy spadkowej. Do tych przychodów stosuje się więc przepisy o podatku od spadków i darowizn, a nie przepisy ustawy o PIT.

Oznacza to, że do kwoty zwrotu wkładu mieszkaniowego nabytego w drodze spadku, do której mają zastosowanie uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn, nie mają zastosowania przepisy ustawy o PIT. Kwota zwrotu wkładu mieszkaniowego nabytego w drodze spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Fiskus nie zgodził się więc ze spółdzielnią, że nabyty spadek jest dodatkowym źródłem dochodu i podlega opodatkowaniu. Spółdzielnia nie ma więc obowiązku wystawienia spadkobiercom z tego tytułu informacji PIT-8C.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lipca 2015 r., sygn. akt IBPB-2-1/4511-22/15/BJ, LEX nr 268610

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł