PIT 2014 – doradcy podatkowi pomogą niepełnosprawnym

Doradca podatkowy

Na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP (link) można znaleźć informacje na temat terminów i przebiegu akcji. Osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin skorzystają z...

05.03.2015

Obecność w mediach – tak, ale w których?

Doradca podatkowy

Jeśli w ramach realizacji strategii komunikacyjnej zdecydujemy się na rozpoczęcie współpracy z mediami warto wiedzieć, które z nich pozwolą dotrzeć do naszej grupy docelowej. Ważne jest także to,...

05.03.2015

Informacja i reklama w zawodach zaufania publicznego

Doradca podatkowy

Chociaż w ustawie o doradztwie podatkowym nie ma zakazu reklamy, to doradcy nie mogą dowolnie promować swoich usług. Podobnie jak radców prawnych i adwokatów obowiązują ich ograniczenia wynikające z...

25.02.2015

Zapoznaj się z nadchodzącymi zmianami w podatkach

Doradca podatkowy

Przegląd zmian w podatkach, które wejdą w życie w latach 2015-2016 oraz problemów praktycznych w zakresie VAT, PIT i kontroli podatkowej będzie tematem V jubileuszowej edycji FORUM...

23.02.2015

Powody dla których należy stale obserwować konkurencję

Doradca podatkowy

Analiza sytuacji wyjściowej to pierwszy i podstawowy krok przy formułowania strategi rozwoju firmy. Brak ujęcia pozycji podmiotu w odniesieniu do konkurencji może negatywnie wpłynąć na efektywność...

12.02.2015

Zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego nie maleje

Doradca podatkowy

Warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych jest złożenie ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W tym roku słowa roty ślubowania wypowiedziało już 40 osób. W...

12.02.2015

Marketingowe naczynia połączone

Doradca podatkowy

Stosowanie zróżnicowanych form promocji wzmacnia ostateczny efekt i pozwala zrealizować różne cele marketingowe. Choć zasady etyki zawodowej zawierają pewne ograniczenia w zakresie reklamy, a...

05.02.2015

Czas na podsumowanie punktów za doskonalenie zawodowe

Doradca podatkowy

31 grudnia 2014 r. zakończył się kolejny dwuletni okres, w którym doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany był do uzyskania przynajmniej 32 punktów.

05.02.2015

Osiem sposób na motywację

Doradca podatkowy

O ile przystąpienie do przyjemnych czynności nie sprawia nam najmniejszego problemu, o tyle zajęcie się trudnymi lub nudnymi zadaniami powoduje, że często odkładamy je na później. Jest jednak kilka...

29.01.2015

Laureaci odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz KIDP

Doradca podatkowy

Jako wyraz uznania dla osób, których praca społeczna, doświadczenie zawodowe i działalność publiczna stanowi istotny wkład dla funkcjonowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych, samorząd doradców...

29.01.2015

Tytuł „doradca podatkowy” – prawem chroniony

Doradca podatkowy

Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu doradca podatkowy. Tytuł doradca podatkowy podlega ochronie prawnej - tak...

22.01.2015

Wpływ samorządu na prawo podatkowe

Doradca podatkowy

W świetle ustawy o doradztwie podatkowym do zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych należy m.in. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego i przedstawianie wniosków w...

22.01.2015

Jak uniknąć błędów we współpracy z mediami

Doradca podatkowy

Chcąc dotrzeć do mediów z informacją prasową na temat działalności firmy należy uwzględnić specyfikę pracy dziennikarzy i starać się ustrzec przed popełnieniem błędów, które nie tylko spowodują...

15.01.2015
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski