31 października 2012 r. ostatnim dniem zgłaszania uwag

Doradca podatkowy

To już ostatnie dni na zgłaszanie uwag do projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych, który dotyczy m.in. zawodu doradcy podatkowego.

26.10.2012

Znamy terminy egzaminów na doradcę podatkowego

Doradca podatkowy

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały decyzje w sprawie terminów egzaminów pisemnych i ustnych na doradcę podatkowego. Egzamin ustny odbędzie się w dniach 6, 7, 8 i 9...

25.10.2012

Bezpieczeństwo – korzyść na wagę złota

Doradca podatkowy

Według koncepcji Abrahama Maslowa jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa rozumiane jako wygoda, spokój, posiadanie oparcia i wolność od strachu.

25.10.2012

Ceny Transferowe 2013 - Konferencja Podatkowa

Doradca podatkowy

W dniu 16 stycznia 2013 roku Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. organizuje konferencję podatkową Ceny transferowe 2013, która odbędzie się w Warszawie (przy współpracy z Uczelnią Łazarskiego oraz...

19.10.2012

Zmiany w prowadzeniu ksiąg rachunkowych po deregulacji

Doradca podatkowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami doradca podatkowy jest uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 42 ustawy o doradztwie podatkowym). Planowane przez resort sprawiedliwości...

19.10.2012

Marketing nie jedno ma imię

Doradca podatkowy

Nowoczesny marketing kancelarii podatkowej to nie tylko reklama, ale cała gama instrumentów, idących w parze z postępem technologii informatycznych z jednej, i zmieniających się oczekiwań klientów z...

18.10.2012

KIDP konsultuje projekt ustawy deregulacyjnej

Doradca podatkowy

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Tomasz Michalik zachęca doradców do zgłaszania swoich uwag do projektu ustawy deregulującej dostęp do niektórych zawodów. Konsutacje będą trwały do...

12.10.2012

Wiedza to największy kapitał kancelarii podatkowej

Doradca podatkowy

Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, jakim jest m.in. wiedza, wymaga skutecznego zarządzania (z ang. knowledge management - KM), a więc stosowania sformalizowanych sposobów gromadzenia wszelkiego...

05.10.2012