Sprzedaż – inicjatywa po stronie doradcy

Doradca podatkowy

Specyfiką usług doradztwa podatnego jest m.in. to, że relacje z klientem w znacznym stopniu bazują na zaufaniu i przekonaniu o profesjonalizmie doradcy. Przedsiębiorca oddaje sprawy podatkowe swojej...

05.04.2012

Doradcy podatkowi o swoich pasjach

Doradca podatkowy

Z inicjatywy Krajowej Rady Doradców Podatkowych został ogłoszony konkurs pod hasłem Bo liczy się pasja. Najciekawsze prace konkursowe zostaną opublikowane w kalendarzu KIDP.

04.04.2012

Kompleksowe usługi szansą dla doradców

Doradca podatkowy

Rynek coraz bardziej domaga się doradztwa kompleksowego. Być może szansą dla doradców jest właśnie zakładanie firm, w których razem działają: księgowy, radca prawny, doradca podatkowy, a może jeszcze...

02.04.2012

Jednolita wizualizacja kancelarii podatkowych

Doradca podatkowy

W celu wykreowania jednolitego wizerunku doradcy podatkowego Krajowa Rada Doradców Podatkowych rekomenduje członkom Izby stosowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych. Niektóre...

29.03.2012

Doradco! Został tylko tydzień na rozliczenie punktów

Doradca podatkowy

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przypomina, że 31 marca upływa termin wpisu w systemie mDoradca. Chodzi o informacje o uczestnictwie w zeszłym roku w punktowanej formie podnoszenia kwalifikacji...

23.03.2012

DGP ogłosił swój ranking doradców podatkowych

Doradca podatkowy

Najlepszą, czyli osiągającą najwyższe wyniki firmą była KPMG, najbardziej skuteczną Ernst Young, a najlepszym doradcą podatkowym w 2011 roku został Roman Namysłowski (z EY). Takie wyniki swojego...

22.03.2012

Adres doradcy bez ochrony?

Doradca podatkowy

Sprawa prywatności doradcy podatkowego, trzykrotnie rozpatrywana przez sądy administracyjne, może trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatruje wniosek...

22.03.2012

Gdy klient ma wątpliwości…

Doradca podatkowy

Zarówno podczas rozmów z potencjalnymi jak i dotychczasowymi klientami, doradca podatkowy może spotkać się z uwagami lub zarzutami dotyczącymi współpracy z kancelarią. Najczęściej spotykanym zarzutem...

21.03.2012

Doskonalenie zawodowe - zasady przyznawania punktów

Doradca podatkowy

Zgodnie z zasadami etyki, doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w wyszczególnionych w zasadach etyki formach kształcenia, za które...

15.03.2012

Doradcy podatkowi wybrali hity i buble 2011

Doradca podatkowy

Największe buble związane są z podwyżką stawek VAT z początku zeszłego roku. Wśród hitów jest likwidacja NIP dla podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

13.03.2012

Lojalność na wagę złota

Doradca podatkowy

Działania marketingowe kancelarii podatkowej zmierzają do zdobycia nowych zleceń oraz utrzymania dotychczasowych klientów. Wielu doradców sceptycznie podchodzi do marketingu twierdząc, że wymaga to...

13.03.2012

Promocja usług doradcy podatkowego

Doradca podatkowy

Jednym z elementów marketingu mix jest promocja. Pojęcie to jest często utożsamiane z reklamą, która stanowi jedną z form promocji.

08.03.2012