Zgodnie z zapowiedziami zakres doradztwa podatkowego się nie zmieni. Dalej będzie to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień podatkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji oraz reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej. Obecnie jednak do odpłatnego wykonywania tych czynności uprawnieni są jedynie doradcy podatkowi, biegli rewidenci, radcowie prawni, adwokaci i spółki uprawnione do doradztwa podatkowego (ich listę prowadzi Krajowa Izba Doradców Podatkowych). Co więcej, część tych czynności (z wyjątkiem reprezentacji podatników przed organami podatkowymi i sądami) mogą też wykonywać osoby posiadające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Jednak zgodnie z projektem czynnościami zastrzeżonymi jedynie dla doradców podatkowych i pozostałych grup będzie tylko reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Oznacza to, że każda osoba bez żadnych uprawnień będzie mogła odpłatnie doradzać w sprawach podatkowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna