Osoba prowadząca działalność usługową musi zdawać sobie sprawę, że jej działania rynkowe i oczekiwanie zadowalających efektów związane są ze stosowaniem wielu narzędzi kreowania wizerunku.

Takie elementy, jak: logo, jednolity design (wygląd) całej firmy, sposób prowadzenia rozmów, jak też prezentowany werbalnie, a także pozawerbalnie, stosunek do klientów - powodują całościowe postrzeganie biura, a co za tym idzie odnoszą skutek w postaci powtarzających się zleceń czy też liczby zawartych umów o świadczenie usług. Posiadanie takich elementów wizualizacji, jak wizytówki czy listowniki (papier firmowy), stało się standardem. Zdziwienie wywiera raczej brak takich elementów, a nie, jak jeszcze niedawno dało się zaobserwować, posługiwanie się własnymi materiałami informująco-reklamującymi przez biuro rachunkowe czy też kancelarię podatkową.

Prowadząc działalność gospodarczą, musimy sobie zdawać sprawę, że sam profesjonalizm nie wystarczy, ponieważ nikt nie będzie tego mógł sprawdzić i nabrać do nas zaufania, jak nie zleci nam usługi. Aby jednak móc wykazać się profesjonalizmem w zawodzie, biuro musi pozyskać i utrzymać klientów. Należy więc wdrożyć w codziennej pracy pewne mechanizmy marketingowe, które zostały m.in. opisane w poradniku Mariusza Gotowicza "Doradca podatkowy. Jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe".

Sukces biura czy kancelarii w dużej mierze zależy od pozyskiwanych środków finansowych, gdyż bez odpowiednich wpływów nie jesteśmy w stanie wprowadzić niektórych rozwiązań marketingowych. Jawi się w tym momencie pewna "kwadratura koła": nie mając środków na wdrażanie opisanych zasad promowania naszej firmy, nie pozyskamy nowych klientów lub nie zwiększymy wpływów. To powoduje, że nie mamy środków finansowych i tak... stajemy w punkcie wyjścia. Są jednak rozwiązania pośrednie, etapowe.

Nie musimy koniecznie wydatkować dużych środków pieniężnych, aby poprawić nasz wizerunek i odbiór społeczny. Nie musimy na samym początku zlecać opracowań drogich folderów czy biuletynów. Zacznijmy pierwsze działania od siebie, od swojego nastawienia, od mobilizacji zatrudnionych pracowników. Podjęcie jakichkolwiek działań marketingowych powinno poprzedzać przeprowadzenie analizy naszych możliwości zawodowych. Określając, czym możemy się zajmować, powinniśmy zarazem określić, jakich klientów oczekujemy. Mając zdefiniowaną grupę docelową, zacznijmy działać! Zgodnie z ostatnią omówioną zasadą: Nie czekaj, działaj natychmiast!

Zasada 1: Nie wolno we własnej firmie być przekupką!

Nie "kupuj" nowych klientów niskimi cenami i rabatami!

Nie oferuj niskiej ceny, gdy klient zdecydował się odejść!

Więcej o tym, jakie rozwiązania organizacyjne i marketingowe należy wprowadzić w kancelarii doradcy podatkowego, by osiągnąć sukces zawodowy, jak postępować w trudnych sytuacjach biznesowych, jak przełożyć oczekiwania klientów na oferowane usługi, jak poszerzyć bazę klientów i oddziaływać na środowisko biznesowe znajdziesz w poradniku Mariusza Gotowicza "Doradca podatkowy. Jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe".

Mariusz Gotowicz- doradca podatkowy, prekursor stosowania zasad zarządzania relacjami z klientami (CRM) przez doradców podatkowych