Portugalia: obowiązkowe faktury trafią do sądu

Właściciele portugalskich hoteli i restauracji zaskarżą do sądu rząd za dyskryminację branży. Chodzi o wprowadzenie od przyszłego roku obowiązkowych faktur, na podstawie których konsumenci będą mieć...

27.11.2012

System e-Deklaracje już działa

Służby techniczne resortu finansów usunęły awarię zasilania w MF, która miała miejsce w niedzielę, przywrócono możliwość przesyłania danych za pomocą systemu e-Deklaracje - poinformowało Ministerstwo...

26.11.2012

Awaria serwerów w Ministerstwie Finansów

W niedzielę 25 listopada br. doszło do awarii zasilania energetycznego w serwerowni resortu finansów w Warszawie. Skutkiem awarii była konieczność natychmiastowego wyłączenia wszystkich serwerów...

26.11.2012

Bezpłatne porady prawne bez VAT

Świadczenie nieodpłatnych porad prawnych nie jest objęte zakresem ustawy o VAT, jeżeli ich świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika przypomniał minister...

26.11.2012

Nowe przepisy w sprawie przesyłania e-deklaracji

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Projekt uwzględnia...

26.11.2012

Więcej środków z budżetu UE ma trafić do regionów

Niezależnie od rozmów dotyczących wysokości i kształtu unijnego budżetu na lata 2014-2020, w Polsce toczą się prace nad sposobem rozdysponowania tych pieniędzy. Według deklaracji Ministerstwa Rozwoju...

26.11.2012

RPO: milcząca interpretacja nie chroni podatnika

Zastosowana w art. 14o 1 Ordynacji podatkowej konstrukcja prawna polegająca na tym, że niewydaniem przez organ podatkowy interpretacji indywidualnej jest niesporządzenie jej na piśmie w przewidzianym...

26.11.2012

Stypendia dla młodych naukowców bez PIT

Naukowiec nie będzie płacił podatku dochodowego od stypendium przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ubiegłym tygodniu MNiSW zatwierdziło regulamin przyznawania świadczeń, a...

26.11.2012

Porażka szczytu UE cieniem na jedności Europy

Fiasko ostatniego szczytu UE w sprawie budżetu na lata 2014-2020 położyło się cieniem na wizerunku zjednoczonej Europy. Unii, niedawno nagrodzonej Pokojową Nagrodą Nobla, brakuje wizji i wciąż jest...

26.11.2012

Cameron obrońcą europejskiego podatnika

Nie potwierdziły się rachuby, że premier Wielkiej Brytanii David Cameron będzie na unijnym szczycie w izolacji. Przeciwnie - atakując wygórowane zarobki eurokratów, niektórych oponentów zbił z tropu...

26.11.2012

Sejm znowelizował ustawę o VAT

Sejm znowelizował w piątek ustawę o VAT. Posłowie nie poparli poprawek zaproponowanych przez opozycję. W głosowaniu wzięło udział 441 posłów; 266 opowiedziało się za przyjęciem ustawy, 174 przeciw, a...

23.11.2012

Uprawnienia pełnomocnika

Doradca podatkowy

Nie można zawężać uprawnień pełnomocnika. Profesjonaliści, w tym doradcy podatkowi, mają prawo do zwrotu kosztów za wniesienie sporządzonej odpowiedzi na skargę kasacyjną.

23.11.2012

Proaktywność – przejmij inicjatywę

Doradca podatkowy

Zadaniem autora bestsellera 7 nawyków skutecznego działania jednym z czynników sukcesu w życiu zawodowym i osobistym jest przejęcie inicjatywy, kontroli i odpowiedzialności za wszelkie swoje...

23.11.2012