Nieważność czynności a odliczenie VAT

Polskie przepisy w zakresie podatku od towarw i usług, na mocy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) u.p.t.u., zakazują odliczania podatku na podstawie dokumentw potwierdzających czynności nieważne, tj....

08.06.2010

Obowiązek podatkowy w VAT w imporcie towarów

Opodatkowaniu VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pźn. zm.) dalej u.p.t.u., w tym import towarw,...

25.05.2010

Przechowywanie faktur

Na sprzedawcy zobowiązanym do wystawienia faktury VAT ciąży nie tylko obowiązek wystawienia faktury w co najmniej dwch egzemplarzach - oryginale i kopii. Powinien on także zatrzymać kopię faktury i...

27.04.2010

Większość Polaków nie oszczędza

Większość (63 proc.) polskich gospodarstw domowych nie ma żadnych oszczędności. Prawie połowa (46 proc.) spłaca pożyczki i kredyty, 10 proc. zalega z opłatami - wynika z sondażu przeprowadzonego...

21.04.2010

Czynności sprawdzające

Komentarz poświęcony jest instytucji czynności sprawdzających. Autor omawia w nim m.in.: organy uprawnione do dokonania czynności sprawdzających, postępowanie w razie stwierdzenia błędw lub omyłek,...

20.04.2010

Czy wrócą kredyty we frankach?

Kredyty we frankach szwajcarskich stanowią zaledwie kilka procent nowo zaciąganych zobowiązań hipotecznych. Jak podkreślają eksperci z firmy doradczej Home Broker, relatywnie duży spadek kursu...

20.04.2010