TK zajmie się kwotą wolną od podatku

Trybunał Konstytucyjny rozpozna 20 października br. wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalającego...

15.10.2015

Instrumenty promocji kancelarii podatkowych

Doradca podatkowy

W zależności od celu, przedmiotu i sposobu oddziaływania na potencjalnego klienta możemy korzystać z różnych narzędzi promocji. Promocję stosuje się po to, by poinformować otoczenie o kancelarii i...

15.10.2015

Zmieni się sposób pobierania i zwrotu PCC

Sposób pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wzór deklaracji w sprawie tego podatku (PCC-3), zawiera projekt rozporządzenia przygotowanego przygotowany przez resort...

14.10.2015

MF określił nowy wzór formularza CIT-CFC

Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym określił wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób...

13.10.2015

Służba Celna uruchamia kolejne e-usługi

Służba Celna w październiku 2015 roku uruchomiła dwie nowe usługi ułatwiające międzynarodowy obrót towarowy - eBooking TRUCK oraz Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem...

13.10.2015

Nowe wzory oświadczeń i deklaracji PIT

Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe wzory...

12.10.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski