Nowy tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40),

2) ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 18 kwietnia 2016 r.