Podjęte przez Kontrolę Skarbową działania ujawniły mechanizm uchylania się od opodatkowania, w którym brały udział zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Oszukańczy proceder polegał na deklarowaniu przez podmiot dokonujący obrotu paliwami na terenie kraju fikcyjnych zakupów biokomponentów do paliw od podmiotów, powstałych na potrzeby tego przedsięwzięcia, mających wirtualne siedziby w różnych rejonach kraju. Podatek naliczony wykazany w tych fakturach służył obniżeniu podatku należnego z tytułu sprzedaży paliw na rynku krajowym, a w konsekwencji nie deklarowaniu zobowiązań podatkowych w VAT. W celu zatarcia przestępczego mechanizmu w obrocie paliwami oraz upozorowania rzeczywistego obrotu towarem utworzono także spółki w innych krajach UE. Wszystkie podmioty biorące udział w „łańcuchu" fikcyjnych dostaw były w pełni kontrolowane przez zorganizowaną grupę przestępczą i należały do obywateli zza wschodniej granicy Polski.

Podjęte działania przestępców miały za zadanie udokumentowanie źródła pochodzenia towarów, ukazania ciągłości dostaw oraz opodatkowania transakcji. Zyskiem paliwowych oszustów był niezapłacony podatek VAT oraz możliwość sprzedaży paliw po cenach niższych od rynkowych, naruszając w ten sposób zasady uczciwej konkurencji.

W sprawie dokonano kilkudziesięciu przesłuchań i czynności przeprowadzonych za granicą, które pozwoliły na ujawnienie wszystkich ogniw w „łańcuchu". Osobom zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podmiot wiodący w przestępczym procederze nie kwestionował ustaleń postępowania kontrolnego i złożył korekty deklaracji wykazując zobowiązania podatkowe do zapłaty w wysokości około 200 mln zł.