Wiosenne prognozy gospodarcze KE są nieco korzystniejsze dla Polski niż te z lutego br. Wówczas KE szacowała, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,5 proc. w tym roku oraz 3,5 proc. w 2017 roku.

Według Komisji głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce pozostanie prywatna konsumpcja. "Oczekuje się, że dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wzrost transferów rządowych, w szczególności nowy zasiłek na dzieci, zwiększą dochód i poprawią zaufanie konsumentów" - ocenia KE.

Dodaje, że ryzyko dla prognozy makroekonomicznej jest raczej zrównoważone. Utrzymywanie się problemów wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz niektóre decyzje w dziedzinie polityki gospodarczej, rozważane aktualnie przez władze, mogą negatywnie wpłynąć na aktywność gospodarczą - ostrzega KE, precyzując, że chodzi m.in. o obniżenie wieku emerytalnego oraz przymusowe przewalutowanie kredytów hipotecznych na złotówkę na warunkach znacznie obciążających system bankowy.

Jednocześnie - ocenia KE - inwestycje mogą okazać się silniejsze, niż się przewiduje, a szybkie rozwiązanie problemów wokół Trybunału Konstytucyjnego mogłoby poprawić zaufanie przedsiębiorców.

MF: Komisja nie widzi wszystkiego
W wydanym we wtorek komunikacie Ministerstwo Finansów stwierdza, że KE wskazując na ryzyko przekroczenia wartości referencyjnej w 2017 r. (3,1 proc. PKB) nie uzwględnia wielu czynników. - Wynika to ze stosowanego przez KE podejścia, tj. nieuwzględniania wymogów związanych ze stosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej oraz efektów planowanych przez Rząd działań zwiększających ściągalność podatków - czytamy w oświadczeniu.

Według MF chodzi o działania obejmujące m.in.:
- wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, której celem jest zwalczanie sztucznych czynności (lub ich zespołów) wykorzystywanych zazwyczaj do unikania zapłaty podatku,
- obniżenie limitu na transakcje gotówkowe pomiędzy firmami z 15 000 EUR na 15 000 PLN, mające na celu zmniejszenie liczby oszustw podatkowych związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur,
- utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, co pozwoli na zwiększenie efektywności poboru podatków,
- informatyzację kontroli ksiąg podatkowych – wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
- utworzenie przez Skarb Państwa spółki celowej, która będzie realizowała zadania związane z unowocześnieniem i rozbudową systemów teleinformatycznych resortu finansów w celu wsparcia wykrywania naruszeń prawa podatkowego,
- utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych, dzięki którem nastąpi zwiększenie dyscypliny podatkowej.

Ministerstwo zauważ też, że prognoza KE, podobnie jak przyjęta przez Rząd aktualizacja Programu konwergencji, nie uwzględnia dyskutowanych obecnie zmian dotyczących ustawowego wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku dochodowego, w zakresie których nie zapadły jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia.
(ks/pap)