Oszuści tworzą fikcyjne firmy za granicą, które uzyskują koncesję OPZ i pełnią funkcje pośredników w dostawach paliw z wykorzystaniem mechanizmu uproszczonych transakcji trójstronnych. „Wyprowadzenie" koncesji OPZ za granicę do podmiotu, który nie posiada żadnych obowiązków podatkowych w kraju powoduje, że egzekwowanie nałożonego na te podmioty zabezpieczenia majątkowego staje się niemożliwe.

Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowani odbiorcy będą mogli stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych na rzecz wyłącznie podmiotów krajowych albo podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium RP.

W ramach uszczelnienia poboru podatku VAT wprowadzony ma zostać obowiązek zapłaty przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw podatku VAT, wymagalnego z chwilą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy lub przemieszczenia wyrobów na terytorium kraju poza tą procedurą tj. z chwilą kiedy towar został do kraju fizycznie wprowadzony. Obecnie faktyczny obowiązek zapłaty podatku przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliwa powstaje po sprzedaży go w kraju. W przypadku nabyć realizowanych za pośrednictwem składów podatkowych i zarejestrowanych odbiorców podmioty te pełniłyby funkcje płatników podatku VAT, co ma zwiększyć skuteczność jego poboru.

Jak poinformował minister Paweł Szałamacha, projekt ustawy zostanie skierowany w najbliższym czasie na Komitet Stały Rady Ministrów i powinien  zostać uchwalony przez Sejm w czerwcu. Potencjalne zwiększenie dochodów z tytułu VAT i akcyzy szacowane jest na nie mniej niż 2,2-2,5 mld zł rocznie"

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2016
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł