Kancelarie i biura, które obsługują kilkadziesiąt firm mogą tworzyć i organizować mini-sieci kontaktów. Współpracując z podmiotami z różnych branż można kojarzyć kontrahentów i inspirować do nawiązania współpracy, na której skorzystają obie strony. Kancelaria prowadząc księgowość i obsługę prawno-podatkową swoich klientów ma wgląd w bieżące potrzeby poszczególnych firm i w łatwy sposób może powiązać je z możliwościami i zasobami innych klientów. Niezbędnym warunkiem powodzenia takiego przedsięwzięcia jest jednak stały kontakt z klientami i uwzględnianie możliwości skojarzenia partnerów biznesowych w trakcie ich obsługi.

Sposobem na udzielenie wsparcia klientom jest informowanie o ich działalności na przykład za pośrednictwem newslettera, maila lub pisma kierowanego do wszystkich podmiotów obsługiwanych przez kancelarię.

Dobrym rozwiązaniem jest też zorganizowanie w siedzibie kancelarii spotkania dla klientów na wzór zgromadzeń dużych organizacji networingowych. Spotkania te polegają na zaprezentowaniu swojej firmy i oferty innym klientom kancelarii oraz wymianie wizytówek. Jeśli nawet uczestnicy spotkania nie okażą się zainteresowani nawiązaniem współpracy, to mogą polecić usługi bądź produkty znajomym. Celem jest więc nawiązanie współpracy lub życzliwa rekomendacja.
Takie spotkania, którym patronują kancelarie podatkowe są dla jej klientów doskonałą okazją  do nawiązania nowych relacji i dotarcia do potencjalnych klientów, a jak wiadomo, podstawą rozwoju biznesu są właśnie kontakty.

Dowiedz się więcej z książki
Korekta deklaracji podatkowych po zmianach od 1 stycznia 2016
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł