Ustawą z  24 lipca 2015 r. dokonano nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, na mocy której określone zostało zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych, jak również dla zakładów energochłonnych. Zwolnienia te stanowią implementację dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Powyższe przepisy nie definiują co należy uznać za procesy metalurgiczne. W razie wątpliwości w przypadku stosowania zwolnienia - jak wskazuje resort - podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej do Krajowej Informacji Podatkowej.

Jak podkreślił minister, wprowadzone preferencje w podatku akcyzowym, które objęły również branżę hutniczą powinny pozwolić na zrównanie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów z podmiotami innych krajów Unii Europejskiej i Azji.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza. Przewodnik po zmianach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł