Nowe przepisy są konsekwencją wejścia w życie 1 maja 2016 r. art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego unijny kodeks celny. Wraz z unijnym kodeksem celnym stosowane będą od 1 maja 2016 r. - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447. Ponadto 1 maja 2016 r. uchylone zostało rozporządzenie Rady (EWG) ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, tym samym z tą datą nieaktualne stały się dotychczasowe zapisy w prawie krajowym powołujące się na jego przepisy. Projektowane regulacje zawierają zmiany dostosowawcze do nowych unijnych przepisów celnych.

Zobacz: Od 1 maja stosujemy Unijny Kodeks Celny >>

Dwa rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2016 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz. U., poz. 612), a także zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną (Dz. U., poz. 611) weszły w życie 1 maja 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł