Odbyło się spotkanie Grupy do spraw wdrażania MSE 8

W poniedziałek, 6 marca 2017 roku, w siedzibie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów odbyło się kolejne spotkanie Grupy ds. wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacji 8. Jego celem było przygotowanie...

15.03.2017

Stypendia wypłacane z Funduszu Pracy bez podatku

Minister rozwoju i finansów przygotował projekt rozporządzenia, zgodnie z którym, od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uzyskanych w...

14.03.2017

Rośnie liczba firm usuniętych z rejestru VAT

Urzędy skarbowe wykreśliły z bazy podatników ponad 22 tys. przedsiębiorców w ciągu dwóch miesięcy. Rośnie liczba podmiotów usuniętych z rejestru VAT, czyli bazy, która jest dla firm podstawowym...

14.03.2017

Nowe ceny paliw dla potrzeb VAT

Minister rozwoju i finansów ogłosił ceny paliw dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, na okres od 13 marca do 26 marca 2017 r.

13.03.2017

MF uruchamia system monitorowania przewozu SENT

Zbliża się termin wejścia w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, w związku z tym, resort finansów uruchomił narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które...

13.03.2017

Zmiany w MSSF 16 Leasing wyzwaniem dla jednostek

MSSF 16 Leasing wchodzi w życie z początkiem 2019 r., ale jednostki muszą jak najszybciej rozpocząć przygotowywanie się do wprowadzenia zmian związanych z nowymi standardami. Niektóre decyzje będą...

13.03.2017

Będzie wzór wniosku WGH-1

Minister rozwoju i finansów przygotował rozporządzenie określające wzór wniosku WGH-1 , jaki będzie musiał złożyć podmiot starający się o wydanie rozstrzygnięcia w drodze decyzji, czy gra lub zakład...

10.03.2017

Sejm przyjął poprawki do pakietu przewozowego

Sejm przyjął większość z zaproponowanych przez Senat poprawek do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego przez wprowadzenie...

10.03.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski