Prace nad mechanizmem podzielonej płatności (ang. split payment) nabrały tempa. Miesiąc temu projekt przeszedł przez Radę Ministrów, pod koniec września trafił do Sejmu, a 11 października został skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. Split payment ma zapobiegać unikaniu płacenia VAT i zapewnić budżetowi państwa większą stabilność wpływów z tego podatku. Przedsiębiorcy boją się jednak, że mechanizm może zaburzyć ich płynność finansową. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, które już teraz nasz ekspert z Centrum Pomocy Profesjonalisty wyjaśnia w specjalnie przygotowanym dla Państwa webinarze.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy lub jest rozliczana w inny sposób. Natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT. Podatnik będzie miał możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku na ograniczone cele, np. na zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego, ZUS-u lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

Póki, co korzystanie z mechanizmu ma być dobrowolne. Przedsiębiorcom proponuje się różnego rodzaju zachęty takie jak wyłączenie ze stosowania niektórych sankcji, wyłączenie stosowania regulacji o odpowiedzialności solidarnej czy dokonywanie zwrotu podatku w przyspieszonym terminie. Czy jednak te zachęty wystarczą, aby przedsiębiorcy zdecydowali się na korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności? Czas na zastanowienie mają do 1 kwietnia 2018 r., bowiem wtedy w życie mają wejść stosowne regulacje. Z badań, jakie przeprowadziliśmy wśród Użytkowników naszych publikacji aż 49,54 proc. ankietowanych wskazało, że nie planuje stosować split payment. Jedną z przyczyn jest obawa przed możliwością utraty płynności finansowej. Taką obawę wyraziło aż 42 proc. naszych ankietowanych. Przedsiębiorcy obawiają się, że pieniądze otrzymane na poczet należnego VAT nie będą mogły być wykorzystywane przez firmy do bieżących operacji niezwiązanych z rozliczeniem VAT. Dostawca towaru lub usługi będzie mógł swobodnie dysponować, bowiem jedynie kwotą netto otrzymanej należności, a kwota podatku będzie zamrożona na odrębnym rachunku VAT. Tym samym przedsiębiorstwa mogą być zmuszone do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zaciągnięcia kredytu na pokrycie ubytków płynności lub utratą korzyści związanych z zarządzaniem dostępnymi środkami.

Badanie przeprowadzone wśród naszych ankietowanych pokazało także to, że ponad 44 proc. z nich nie wie jeszcze czy split payment może wpłynąć negatywnie na ich płynność finansową. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak dostatecznej wiedzy na temat projektowanej regulacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy chcą poznać niuanse procedowanego w Sejmie projektu, przygotowaliśmy specjalne szkolenie dot. podzielonej płatności w VAT. Pan Łukasz Postrzech, ekspert z Centrum Pomocy Profesjonalisty dokładnie przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące tego mechanizmu. Prowadzący szkolenie wskazał sytuacje, w których będzie można stosować mechanizm podzielonej płatności, opowiedział o sposobie dokonywania płatności w tym mechanizmie, w tym o specyfice rachunku VAT. Autor przedstawił także preferencje, które mają skłonić przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu. Na pewno cenne dla wszystkich uczestników szkolenia jest zastosowanie przez naszego eksperta omawianych regulacji na licznych przykładach. Zapraszamy do obejrzenia szkolenia. Więcej>>>


Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów