Interaktywny formularz IGH-1 (Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych) wraz z załącznikiem IGH/1A (Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gier) jest dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. System e-Deklaracje jest gotowy do przyjmowania danych z tych formularzy.

Czytaj także: Obowiązują nowe wzory informacji dot. gier hazardowych>>>

Nowe rozwiązanie ma ułatwiać przekazywanie informacji sprawozdawczych przez podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych, dotyczące ich funkcjonowania.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 28.06.2017 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1304), które weszło w życie 1 lipca 2017 r., przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych, sporządzanych na formularzach IGH-1 i IGH/1A, może się odbywać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. System e-Deklaracje jest gotowy do przyjmowania dokumentów elektronicznych zawierających dane opisane wzorem dokumentu elektronicznego IGH-1(1) o numerze 2017/08/23/4345, opublikowanym w dniu 23.08.2017 r. w CRWDE ePUAP.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów