W środę miał miejsce drugi dziń obrad 49. posiedzenia Sejmu. Prace posłów zdominował rządowy pakiet ustaw podatkowych.

Monitorowanie krajowej produkcji suszu tytoniowego

Przeprowadzono I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 1865). Celem projektu jest ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Projekt stanowi element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem. Dokument na forum Sejmu uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk. Projektem zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych. W dyskusji został zgłoszony wniosek o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sejm podejmie decyzję w tej kwestii w głosowaniu. Czytaj także: Sejm pracuje nad uszczelnieniem obrotu wyrobami tytoniowymi>>>
 

Split payment

Izba rozpatrzyła w I czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1864), którego celem jest prowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT, tzw. split payment (druk nr 1864). Mechanizm ten ma zapewnić większą stabilność wpływów z tego podatku i zapobiegać jego unikaniu. Projekt przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza. Projektem zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych. Czytaj także: Sejm: komisja będzie kontynuować prace nad tzw. split payment>>>

Sporządzanie sprawozdań podatkowych przez gminy

Posłowie zajęli się w I czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1877). Zgodnie z projektem, organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i finansów. Projekt na forum Sejmu uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk. Projektem zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych. Czytaj także: Sejm raczej uchwali obowiązek raportowania samorządów o podatkach>>>

Powiązanie wysokości podatku z miejscem uzyskiwania dochodu

Izba zajęła się także w I czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878). Celem projektu jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt ma zapewnić powiązanie wysokości płaconego podatku przez duże przedsiębiorstwa z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. W projekcie znalazły się też m.in. rozwiązania dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku PIT oraz podwyższenie o 100 proc. limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Projekt zawiera regulacje przeciwdziałające działaniom optymalizacyjnym, czyli przenoszeniu zysków do innych krajów w celu ich korzystniejszego opodatkowania. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Czytaj także: Sejm: wszystkie kluby za dalszymi pracami nad projektem dot. podniesienia kwoty wolnej>>>
 

STIR

Następnie odyło się I czytanie rządowego projektu o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880). Głównym celem projektu jest walka z wyłudzaniem podatku od towarów i usług. Projekt zobowiązuje szefa Krajowej Administracji Skarbowej do dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania banków lub SKOK-ów do popełniania przestępstw i przestępstw skarbowych. Będzie ona dokonywana przy uwzględnieniu wskaźnika ryzyka ustalanego przez izbę rozliczeniową w jej systemie teleinformatycznym, zwanym STIR. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Czytaj także: Sejm: Komisja Finansów będzie pracować nad przepisami o STIR>>>

Podatek handlowy w dalszym zawieszeniu

W dalszej kolejności posłowie zajmowali się w II czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 1879). Projekt przewiduje przedłużenie na 2018 r. zawieszenia obowiązywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzonego na podstawie ustawy z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że podatek handlowy byłby zawieszony do 2019 r. Przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. Do III czytania projektu na posiedzeniu Sejmu posłowie przystąpią w bloku głosowań. Czytaj także: Sejm nie sprzeciwi się zawieszeniu podatku handlowego na kolejny rok>>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów