W poprzedniej części artykułu (przeczytaj cz. 1 artykułu: Jak skutecznie motywować pracowników do działania?) była mowa o potrzebie dostrzeżenia przez pracodawcę lub osobę zarządzającą osobistych celów i motywacji pracowników.

Chodzi o to, by ustalić co jest dla nich najważniejsze na obecnym etapie kariery. Przykładowo, świeżo upieczony absolwent będzie starał się zdobyć praktyczne doświadczenie i poszerzać wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji. Stwarzając mu taką możliwość nie tylko zwiększamy motywację do pracy, ale również związek z firmą.

Niezwykle ważne jest, aby dostrzec zaangażowanie w pracę lub rozwój i wzmocnić motywację na tzw. fali wznoszącej. Kiedy podwładny widzi, że jego wkład w funkcjonowanie firmy jest zauważany, wyrażenie uznania przez przełożonych bardzo pozytywnie wpływa na jego motywację do dalszej pracy.

Cenną umiejętnością osób zarządzających jest dostrzeganie w poszczególnych pracownikach potencjału, który może przyczynić się do wzrostu firmy.

Bywa tak, że osoby wykazujące zdolności lub chęć rozwoju w określonym kierunku – często ważnym i zbieżnym z celami firmy – tkwią na tym samym stanowisku przez wiele lat i nie mogą wykorzystać w praktyce swoich kompetencji. Rolą szefa jest dostrzeżenie i odpowiednie ukierunkowanie kariery takich osób, ponieważ korzyści odniosą obie strony – zarówno sam pracownik jak i firma.

Stara prawda, że przykład idzie z góry, sprawdza się także w relacjach przełożony – podwładny. Nie może być mowy o skutecznym inspirowaniu pracowników przy braku motywacji i sprawnego działania po stronie kierownictwa.

Aby uniknąć wypalenia zawodowego i przeciwdziałać zwykłemu zmęczeniu lub rutynie trzeba zadbać również o swoją równowagę i spokój. Ciągłe napięcie i obniżony nastrój szkodzą relacjom z innymi i utrudniają komunikację. Tylko przy pozytywnym nastawieniu można budować w firmie atmosferę życzliwości, wzajemnego wsparcia i zrozumienia. A takie warunki sprzyjają pełnej zaangażowania pracy, która przybliża każdego pracownika do realizacji swoich celów, a jednocześnie przyczynia się do rozwoju firmy.

 

W artykule wykorzystano: „6 Ways to Motivate Employees -- or Anyone -- in Your Life to Do Something”, John Rampton, www.entrepreneur.com.