Aby zatrzymać na dłużej sprawdzonych pracowników konieczne jest nadanie głębszego sensu i celu ich pracy. Jeśli jest nim tylko zarabianie pieniędzy, to zmiana miejsca zatrudnienia będzie jedynie kwestią otrzymania lepszych warunków płacowych zatrudnienia. Jeśli jednak pracownicy dostrzegą i zrozumieją cele firmy oraz będą chcieli aktywnie zaangażować się w ich realizację, to mocniej i na dłużej zwiążą się z firmą. Chodzi o to, by ich cele nie ograniczały się jedynie do wąskiego wycinka własnych działań, ale były widocznym i ważnym elementem funkcjonowania firmy jako całości. Liczy się też świadomość tego, jak własny wkład pracy przyczynia się do wyników firmy, również finansowych.

Tak samo ważne jest wyznaczenie pracownikom celów indywidualnych – drogi awansu, możliwości rozwoju poprzez szkolenia czy zdobywanie nowych kompetencji. Cele indywidualne powinny być uzależnione od tego, co dla danego pracownika jest najważniejsze w pracy na obecnym etapie kariery. Dla świeżo upieczonych absolwentów najbardziej pożądane będzie zdobycie doświadczenia i poszerzanie wiedzy, dla pracowników z dłuższym stażem stabilność zatrudnienia i możliwość awansu.
We wszystkich przypadkach nadanie pracy jasnego i konkretnego celu wzmacnia motywację i inspiruje do działania i zwiększa lojalność wobec pracodawcy.

Nieocenionym instrumentem w motywowaniu pracowników jest dobra komunikacja, a szczególnie konstruktywny dialog. Skończyły się już czasy, gdy szef ma ostatnie słowo, a to, co mają do powiedzenia podwładni, jest bez znaczenia. Szczególnie w pracy kancelarii podatkowych i biur rachunkowych opinie, sugestie i uwagi osób stojących na pierwszej linii kontaktu z klientem powinny być brane pod uwagę przez właścicieli lub osoby zarządzające. Przyczyniają się bowiem do polepszenia jakości merytorycznej usług, pomagają dostosować ofertę do aktualnych potrzeb klientów i dostarczają wiedzy o tym, jak poprawić obsługę. Dlatego tak ważne jest, aby być w stałym kontakcie z pracownikami, aktywnie ich słuchać i podejmować decyzje uwzględniające ich stanowisko.

Przeczytaj też: Jak skutecznie motywować pracowników do działania? cz. 2

W artykule wykorzystano: „6 Ways to Motivate Employees - or Anyone - in Your Life to Do Something”, John Rampton, www.entrepreneur.com.