Księgowy to zawód przyszłości. Sprostanie najwyższym standardom i poznawanie wciąż nowych przepisów prawa wymaga od księgowych ustawicznego kształcenia i doskonalenia. Nowoczesny księgowy coraz częściej staje się doradcą czy partnerem biznesowym firmy, a jego szerokie kompetencje zawodowe zapewniają klientowi kompleksową usługę. W naszym konkursie oprócz wiedzy merytorycznej ważne jest także wykazanie, że posiada się kompetencje lidera, czyli przywódcy. W trakcie rozmów z Jury konkursu będziemy oceniać także ten – równie ważny, co wiedza fachowa – aspekt nowego Lidera Księgowości.

Droga na szczyt nie będzie łatwa, ale jej uwieńczeniem będzie prestiżowy tytuł LIDERA KSIĘGOWOŚCI 2018 oraz wartościowe nagrody.

Patronat Honorowy nad VII edycją konkursu objęły:
* Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
* Krajowa Izba Doradców Podatkowych
* Polska Izba Biegłych Rewidentów
* Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Wszystkie szczegóły organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie http://liderksiegowosci.pl/
Przystąpić do konkursu i rozwiązać pierwszy internetowy test możesz już od 2 listopada 2017 r. Emocje będą nam towarzyszyły przez kilka miesięcy. Przyłącz się do nas!

 

Iwona Kaczorowska
Redaktor naczelna Przeglądu Podatkowego