Opieka naprzemienna nad dzieckiem wyklucza preferencyjne rozliczenie samotnych rodziców

Domowe finanse Doradca podatkowy

Skoro ojciec sprawował opiekę naprzemienną nad dziećmi, to nie może on skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie zmienia tego nawet fakt, że świadczenie wychowawcze przyznane jest ojcu w całości i na oboje dzieci pobiera je tylko on. Problemem wciąż jest brak ustawowej definicji wspólnego wychowania dziecka.

25.02.2023

NSA komplikuje rozliczanie podatku u źródła i nakłada na firmy dodatkowe obowiązki

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Naczelny Sąd Administracyjny zaskoczył podatników i zmienił podejście do kwestii podatku u źródła – wbrew polskim ustawom i dyrektywom unijnym. Utrudnił tym samym firmom działanie i skomplikował rozliczenia. Każe bowiem każdorazowo badać status rzeczywistego właściciela należności. To duży problem – zwłaszcza dla firm, które stosują zwolnienie z podatku u źródła przy wypłatach dywidend.

24.02.2023

Sankcje karne i podatkowe utrudniają prowadzenie biznesu

Ordynacja Doradca podatkowy Finanse

Polskie prawo jest coraz bardziej restrykcyjne. Prowadzący działalność gospodarczą coraz częściej traktowani są jak przestępcy „największego kalibru”, a wymiar kar za przestępstwa skarbowe wciąż rośnie. Takie m.in. wnioski wynikają z przedstawionego w czwartek raportu przygotowanego przez Business Centre Club we współpracy z Kancelarią Ożóg Tomczykowski.

23.02.2023

Fiskus nie chce potwierdzać prawidłowej stawki zryczałtowanego PIT

PIT Doradca podatkowy

Organy skarbowe twierdzą, że podatnik musi sam dokonać kwalifikacji poszczególnych przychodów do określonego symbolu PKWiU. W przypadku trudności z jego ustaleniem trzeba zwrócić się o jego wskazanie do Ośrodka Kwalifikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. W sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie wykonywał różne usługi, zastosowanie mogą mieć różne stawki ryczałtu.

23.02.2023

Spółka cicha nie pozbawia prawa do estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która stanie się wspólnikiem spółki cichej, nie utraci prawa do opodatkowania w formie estońskiego CIT. Umowa spółki cichej nie naruszy warunku braku szeroko pojętych powiązań o charakterze kapitałowym. Potwierdza to niedawna interpretacja wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

22.02.2023

Nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne można odzyskać tylko przez miesiąc

PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Po dokonaniu rocznego rozliczenia PIT przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z tego prawa trudno jednak skorzystać. Polski Ład daje bowiem na złożenie wniosku tylko miesiąc od złożenia PIT – wbrew przepisom o przedawnieniu z ordynacji podatkowej. W przepisach jest też tajemniczy zapis o ostateczności rozpatrzenia wniosku.

21.02.2023

Ministerstwo Finansów poprawia projekt dotyczący e-fakturowania

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur stanie się obowiązkowe 1 lipca 2024 roku. Resort finansów przygotował nową wersję projektu. Wiele aspektów zostało poprawionych zgodnie z propozycjami przedsiębiorców. Nadal jednak utrzymano pomysł objęcia obowiązkowym KSeF podmiotów zagranicznych posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, co może być problematyczne dla nich samych oraz dla ich kontrahentów.

20.02.2023

Rozliczenia PIT za 2022 rok według nowej skali podatkowej

Domowe finanse PIT

Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych polegają na zastosowaniu skali podatkowej. W Polsce aktualnie - od 1 lipca 2022 roku - obowiązują dwie stawki 12 i 32 proc. Zastosowanie właściwej stawki uzależnione jest od wysokości uzyskanych dochodów w trakcie roku podatkowego. Kwota wolna od podatku wynosi natomiast 30 tysięcy złotych.

20.02.2023

Poniedziałek ostatnim dniem dla przedsiębiorców na zmianę formy opodatkowania

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Do 20 lutego przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych mogą zmienić formę opodatkowania na ten rok i kolejne. Niektórzy także, w rocznym PIT, który złożą do końca kwietnia, będą mogli dodatkowo zmodyfikować sposób opodatkowania dochodów za ubiegły rok. Trzeba tu jednak zachować szczególną uwagę. Nie każdy może z tego prawa skorzystać.

20.02.2023

Brak akceptacji noty korygującej nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Skoro w wystawionych fakturach błędnie wskazano numer NIP spółki, to dopuszczalne jest skorygowanie takiego błędu za pomocą not korygujących. Ponieważ sama nota w takim przypadku nie ma wpływu na wartość dokonanej transakcji, brak akceptacji noty nie skutkuje brakiem możliwości odliczenia VAT z faktury pierwotnej zawierającej błędny numer NIP nabywcy. Potwierdza to skarbówka.

20.02.2023

Kosztorys inwestorski nie daje prawa do ulgi mieszkaniowej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Kosztorys inwestorski nie stanowi dokumentu potwierdzającego poniesienie przez podatnika wydatków związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Pełni jedynie funkcję wyceny, która pozwala oszacować koszty planowanej budowy. Nie może być zatem podstawą do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

18.02.2023

MF: Rozliczenie rocznego CIT za 2022 r. do końca czerwca

CIT

Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które wydłuży do końca czerwca terminy rozliczenia rocznego podatku CIT za ubiegły rok. Jak podkreśla resort, wydłużenie terminu jest reakcją na postulaty zgłaszane m.in. przez środowiska księgowych.

16.02.2023

Pączek od szefa nie jest przychodem pracownika

PIT Doradca podatkowy

W sytuacji gdy firma nie ma możliwości ustalenia wartości pączków, które zjadł pracownik, nie musi mu doliczać z tego tytułu przychodu i pobierać podatku. Aby zjedzone ciastko było opodatkowane, pracodawca musiałby wcześniej dokładnie wiedzieć, że przykładowo Tomasz R. skonsumował pięć ciastek i w sumie kosztowały one 30 złotych. Potwierdzają to interpretacje skarbówki.

16.02.2023

Podatkowy Rollercoaster - rośnie chaos legislacyjny w prawie

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Ostatnie zmiany w prawie nie ułatwiły pracy księgowym i doradcom podatkowym. Poza tym rośnie częstotliwość ich wprowadzania. Wśród głównych obszarów zainteresowania organów administracji skarbowej znajdują się m.in. kwestie podatku u źródła (WHT), cen transferowych, VAT i restrukturyzacji. To główne wnioski wynikające z opublikowanego właśnie raportu Podatkowy Rollercoaster.

16.02.2023

VAT trzeba rozliczać w ściśle określonych terminach

VAT Rachunkowość

Terminem, o którym podatnicy VAT, rozliczający się na zasadach ogólnych, muszą koniecznie pamiętać jest na pewno 25. dzień miesiąca następujący po okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał). Wtedy to właśnie przypada termin płatności tego podatku. Wynika on z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

15.02.2023

Rocznego sprawozdania finansowego nie da się sporządzić bez CIT-8

CIT Rachunkowość Spółki Finanse

Ministerstwo Finansów planuje dać firmom więcej czasu na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych i złożenie CIT-8 za ubiegły rok. Bez zmian, czyli do 31 marca, trzeba będzie jednak sporządzić sprawozdanie finansowe. Księgowi i biegli rewidenci apelują, by wydłużone zostały oba terminy, ponieważ te obowiązki są ze sobą ściśle powiązane.

15.02.2023

Rozliczenie PIT za 2022 rok już możliwe - to duże wyzwanie nie tylko dla podatników

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W środę, 15 lutego, ruszył sezon składania rocznych PIT za 2022 rok. To rozliczenie będzie szczególne. Trzeba w nim uwzględnić cały szereg zmian – m.in. wprowadzenie, a potem likwidację ulgi dla klasy średniej. Podatnicy mają teraz liczyć podatek bez ulgi. Ale jeśli okaże się, że jej zastosowanie byłoby korzystne - urząd skarbowy odda pieniądze. Ponad milion osób będzie jednak musiało dopłacić.

15.02.2023

Przepisy o podatku u źródła złagodzono, ale ryzyko kar cały czas wysokie

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Z początkiem stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku u źródła. W założeniu miały one wprowadzić wiele ułatwień. Okazuje się jednak, że nowelizacja nie rozwiązała najważniejszych problemów. Zdaniem ekspertów, duży problem stanowi również praktyka skarbówki. W rezultacie, firmy zupełnie niepotrzebnie narażone są na odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego.

13.02.2023

Darowizna bez podatku, jeśli hipoteka wyższa niż wartość darowanej nieruchomości

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Nabycie udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką przewyższającą wartość nabywanego udziału, przy jednoczesnym zobowiązaniu się obdarowanego względem darczyńcy, że będzie on spłacał zaciągnięty kredyt, nie będzie generowało po stronie obdarowanego obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa.

11.02.2023

Praca lekarza na etacie w szpitalu nie wyklucza liniowego PIT z działalności

PIT Doradca podatkowy Zawody medyczne

Lekarz zatrudniony na umowę o pracę oraz wykonujący działalność gospodarczą u tego samego pracodawcy w szpitalu, po spełnieniu pewnych warunków, może w 2023 roku przychody osiągane z tej działalności opodatkowywać podatkiem liniowym. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa, łagodząc swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie.

10.02.2023