Ustawa dostosowuje polskie prawo do dyrektywy DAC7, czyli dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Chodzi o zwalczanie oszustw podatkowych, poprzez zapewnienie wspólnej dla wszystkich państw UE sprawozdawczości finansowej, dotyczącej raportowania dochodów, uzyskiwanych są za pośrednictwem platform cyfrowych.

Zobacz też mapę regulacji unijnych dotyczących ESG – z czym zmierzą się przedsiębiorcy? >

 

Kogo obejmą nowe obowiązki

Termin na wdrożenie tych przepisów upłynął z końcem 2022 r. Trudno zrozumieć opóźnienie, bo ustawa jest niekontrowersyjna. Nie nakłada nowych podatków ani nie zmienia zasad opodatkowanie. Ne zmieni się ani PIT ani CIT ani podatek od czynności cywilnoprawnych – mówił wcześniej w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Wyjaśnił, że projekt zobowiązuje operatorów platform cyfrowych do zbierania, weryfikowania i raportowania szefowi KAS danych o świadczeniu m.in. usług najmu oraz handlu w internecie. 

- W przypadku handlu obowiązek raportowania powstanie, jeśli sprzeda się więcej niż 30 towarów lub też wartość transakcji przekroczy 2000 euro. Osoby które sporadycznie sprzedają używane rzeczy z majątku osobistego, nie będą objęte tym obowiązkiem. Nie będą też raportowane dane kupujących - poinformował wiceminister.

Zgodnie z projektem, wyłączone będą m.in. te podmioty:

  • którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na regulowanym rynku papierów wartościowych, lub
  • któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie ponad 2000 stosownych czynności dotyczących udostępnienia nieruchomości w odniesieniu do grupy obiektów, lub
  • któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie mniej niż 30 stosownych czynności dotyczących sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie na jego rzecz nie przekroczyło równowartości 2000 euro.

- Ustawa dotyczy tych osób, które de facto prowadzą działalność gospodarczą bez zarejestrowania. Ich dane będą przekazywane do szefa KAS i do innych krajów. My też będziemy dostawali informacje o Polakach którzy np. wynajmują mieszkania w innych krajach – powiedział wiceminister.

Czytaj również: Co oznaczają nowe obowiązki dla platform internetowych >>

Skarbówka pozna dane o sprzedających w internecie >>

 

Najważniejsze rozwiązania

Według Ministerstwa Finansów, najważniejsze rozwiązania to:

  • Nowe przepisy nałożą na platformy cyfrowe obowiązek sprawozdawczy dotyczący sprzedawców działających z pomocą tych platform.
  • Obowiązek raportowania zostanie nałożony wyłącznie na operatorów platform, którzy udostępniają je sprzedawcom, umożliwiając tym samym dokonywanie transakcji: sprzedaży towarów, świadczenia usług, udostępniania środków transportu, udostępnienia nieruchomości i ich części, w tym pomieszczeń przynależnych lub udziału w nieruchomościach.
  • Obowiązki sprawozdawcze będą polegały na przekazywaniu szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zbiorczej informacji na temat sprzedawcy lub sprzedawców, którzy zawierają transakcje za pomocą platformy.
  • Informacja za okres sprawozdawczy będzie przekazywana elektronicznie na podstawie wzoru dokumentu zamieszczonego w BIP.
  • Drobni i okazjonalni sprzedawcy towarów, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro, nie będą musieli corocznie raportować przez operatorów platform cyfrowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Zbudowany zostanie mechanizm wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami UE i państwami trzecimi. Poprawią się także obecne mechanizmy współpracy między unijnymi administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.

Przepisy mają zasadniczo wejść w życie 1 lipca 2024 roku.

Zobacz też mapę regulacji unijnych dotyczących ESG – z czym zmierzą się przedsiębiorcy? >