Przekazanie towarów, zużycie towarów, świadczenie usług które nastąpiło w związku z wyjazdem, o...
Adam Bartosiewicz
20.07.2012
Nieumorzona część wartości początkowej wieczystego użytkowania gruntu powinna w ewidencji...
Małgorzata Niedźwiedzka
19.07.2012
Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało wprowadzenie w miejsce likwidowanej ulgi internetowej ulgi...
Katarzyna Bogucka
19.07.2012
Na podstawie informacji z urzędu miasta, że osoba fizyczna zlikwidowała prowadzoną działalność...
Tomasz Krywan
19.07.2012
Rzeczpospolita i firma doradcza Deloitte organizują wspólną akcję Jak zmienić VAT?. której celem...
Jolanta Mazur
19.07.2012
Najbliższy termin egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego jest wyznaczony na październik tego...
19.07.2012
Doradca podatkowy
Wydaje się, że można ogłosić koniec trwającej prawie 8 lat wojny podatników z organami podatkowymi,...
Jolanta Mazur
19.07.2012
Przeniesienie na udziałowca prawa własności nieruchomości spółki jako dywidendy rzeczowej spowoduje...
Jolanta Mazur
19.07.2012
Systemy antenowe nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Takie...
Michał Malinowski
19.07.2012
Przepisy o podatku akcyzowym nie przewidują szczególnej regulacji w zakresie podatku akcyzowego w...
Katarzyna Bogucka
18.07.2012
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków,...
Jolanta Mazur
18.07.2012
Organ podatkowy rozstrzygając czy podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia opłaconych w Niemczech...
Michał Malinowski
18.07.2012
Przygotowanie systemu szerszej wymiany informacji podatkowych między krajami UE przewidują przyjęte...
PAP
18.07.2012
Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, lecz według ewidencji...
Jolanta Mazur
18.07.2012
W przedstawionej sytuacji najlepiej wypłacić świadczenia za podróże pracownika według zasad...
Paweł Ziółkowski
18.07.2012
Doradcy podatkowi od stycznia 2011 r. są zobowiązani do uzyskiwania punktów za doskonalenie...
Joanna Polańska-Solarz
18.07.2012
Doradca podatkowy
Przepis, na podstawie którego urzędy rozpoczynają postępowania karnoskarbowe, by zapobiec...
PAP
17.07.2012
Ministerstwo Finansów ujawniło, w jakich sprawach skarbówka najczęściej sięga po przepis, który...
PAP
17.07.2012
Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy wszczynanie przez urzędy postępowania karnego...
Jolanta Mazur
17.07.2012
Spadła liczba dycyzji organów podatkowych i celnych uchylanych w postępowaniach sądowych. W 2009 r....
Jolanta Mazur
17.07.2012
Zwolnieniu z opodatkowania podlega tylko dochód wspólnoty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat...
Jolanta Mazur
17.07.2012
Deficyt budżetu państwa po czerwcu 2012 r. wyniósł 20 mld 923,5 mln zł - wynika z podanych w...
PAP
17.07.2012
Pod pojęciem własnego środka transportu podatnika lub nabywcy mieści się także środek transportu...
Karol Różycki
17.07.2012
Samo osiągnięcie przychodu nie stanowi podstawy do uwzględnienia w kosztach podatkowych wydatków z...
Michał Malinowski
17.07.2012
Pierwszy zintegrowany program kadrowy i księgowy z bazą informacji prawnej dla biur rachunkowych....
17.07.2012
Doradca podatkowy
Przekazywanie 1 proc. podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego przez emerytów i...
Katarzyna Bogucka
16.07.2012
Koszt zakupu towarów należyprzeliczyć dla celów podatkowych według kurs średniego ogłoszonego przez...
Tomasz Krywan
16.07.2012
Rada Ministrów zajmie się we wtorek dwoma projektami dotyczącymi kwestii podatkowych - założeniami...
Jolanta Mazur
16.07.2012
Skarbówka nagminnie rozpoczyna kontrole o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe tuż przed upływem...
PAP
16.07.2012
Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz ujawnił grupy podatników, które mogą być podejrzane o...
PAP
16.07.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski