Samorządom ubyło prawie 7 mld zł dochodów rocznie - alarmuje PSL. Postuluje zwolnienie ich z...
Strzępka Krzysztof
13.09.2012
Działania organów podatkowych i skarbowych w zakresie przychodów pochodzących ze źródeł...
Jolanta Mazur
13.09.2012
Certyfikaty inwestycyjne otrzymane w wyniku wniesienia do funduszu inwestycyjnego udziałów spółki...
Michał Malinowski
13.09.2012
Składki opłacane w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia wzajemnego wspólników na wypadek...
Jolanta Mazur
13.09.2012
Dodatnia wartość firmy, powstała przy rozliczeniu połączenia spółek, nie podlega podatkowej...
Tomasz Krywan
13.09.2012
Na podstawie umowy o dożywocie dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości, a uzyskany przychód...
Jolanta Mazur
13.09.2012
Podczas codziennych spotkań z klientami i kontrahentami warto pamiętać o regułach dotyczących...
Joanna Polańska-Solarz
13.09.2012
Doradca podatkowy
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych złożył w imieniu samorządu do prezesa Urzędu...
Agnieszka Koziarek
13.09.2012
W ramach VAT możliwe jest planowanie działalności w sposób, który jest najbardziej korzystny dla...
Paweł Małecki
13.09.2012
Wyroby węglowe zakupione w roku 2011 i przeznaczone do celów grzewczych nie podlegały zasadzie...
Michał Malinowski
13.09.2012
Ministerstwo Finansów skierowało założenia projektu ustaw zakładających uelastycznienie metodologii...
Białkowski Rafał
12.09.2012
Prowadzenie każdej działalności gospodarczej związane jest z koniecznością podejmowania szeroko...
12.09.2012
Doradca podatkowy
Jeżeli kwota należności wypłacana jest na podstawie rachunku a nie na podstawie zawartej umowy, to...
Michał Malinowski
12.09.2012
Wymóg przedstawienia przez kandydata na naczelnika urzędu skarbowego świadectwa aktualnego...
Jolanta Mazur
12.09.2012
Pracownik, który reprezentuje pracodawcę w czasie kontroli podatkowej może w toku postępowania...
Radosław Kowalski
12.09.2012
Osobie fizycznej, która wykazała w ostatniej deklaracji VAT, nadwyżkę podatku naliczonego nad...
Adam Bartosiewicz
12.09.2012
Podatek w wysokości 1 proc. rocznych dochodów, płacony przez wszystkie osoby, które ukończyły 18...
11.09.2012
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości nie jest jej nabyciem. Nie oznacza to jednak, że spadkobierca nie...
Michał Malinowski
11.09.2012
Wartość świadczenia, jaką pracodawca winien doliczyć do przychodu danego pracownika należy obliczyć...
Michał Malinowski
11.09.2012
Podatkiem od nieruchomości opodatkowana jest budowla znajdująca się w posiadaniu przedsiębiorcy,...
Michał Malinowski
11.09.2012
Przepisy nie mówią nic o momencie zaliczania do kosztów diet z tytułu podróży służbowych...
Paweł Ziółkowski
11.09.2012
Nie jest warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej warunek, by samochód wykorzystany do...
Krzysztof Klimek
11.09.2012
Średnie ceny skupu żyta w tym roku są na nieco wyższym poziomie niż w roku 2011. Oznacza to, że w...
Krzysztof Sobczak
11.09.2012
Resort finansów nie zaproponuje zmiany przepisów o podatku od tzw. budynków pozostałych -...
PAP
10.09.2012
Prasa nad Sekwaną spekuluje w poniedziałek, czy francuscy milionerzy opuszczą masowo kraj po...
Łucyk Szymon
10.09.2012
Minister Finansów w liście otwartym ustosunkował się do tez zawartych w artykule Rostowski podlicza...
Michał Malinowski
10.09.2012
O zakwalifikowaniu świadczenia, jako przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy...
Michał Malinowski
10.09.2012
Tegoroczna edycja spotkań dla przedstawicieli firm i obsługujących ich doradców podatkowych...
Agnieszka Koziarek
10.09.2012
Doradca podatkowy
Nie ma przeszkód, aby sponsorował Pan syna. Wydatki te będą mogły zostać zaliczone do kosztów...
Tomasz Krywan
10.09.2012
Służby skarbowe mają zwiększyć wpływy podatkowe mimo słabnącej koniunktury. Z PIT ma pozyskać w...
Krzysztof Sobczak
10.09.2012