Po 4 latach działania ustawy hazardowej wpływy do budżetu z podatku od gier są mniejsze. Największe...
PAP
15.05.2014
14 maja minister Mateusz Szczurek podpisał umowę o udzieleniu Republice Mołdawii kredytu w ramach...
Jolanta Mazur
15.05.2014
Gmina powinna dochody z tytułu sprzedaży samochodu zaklasyfikować do działu 750, rozdziału 75023 i...
Jolanta Mazur
15.05.2014
W styczniu tego roku minister kultury zapowiadał wprowadzenie nowego podatku - opłaty...
PAP
15.05.2014
Projektowana przez rząd klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania może w praktyce...
Krzysztof Sobczak
15.05.2014
Wiceminister resortu finansów Agnieszka Królikowska odnosząc się do opublikowanego w środę raportu...
14.05.2014
Organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie...
Jolanta Mazur
14.05.2014
Podwyższone koszty uzyskania przychodu można stosować do wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłacanych...
Jolanta Mazur
14.05.2014
Wyłudzenie nadpłaty oraz nienależny zwrot podatku powodują odpowiedzialność karną, jak i...
Mariusz Popławski
14.05.2014
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatów faktur, o których mowa, powstało/powstanie,...
Tomasz Krywan
14.05.2014
Resort finansów we współpracy z Komisją Europejską organizuje konferencję, której tematem będą nowe...
Jolanta Mazur
14.05.2014
Do Ministerstwa Finansów wpłynęły dwa wnioski o pożyczkę z budżetu państwa dla województwa...
PAP
14.05.2014
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który przewiduje, że już od przyszłego roku...
Inny
14.05.2014
Od 21 stycznia 2013 r. niezamówione informacje handlowe mogą być wysyłane mailem na adresy firmowe....
Joanna Polańska-Solarz
13.05.2014
Doradca podatkowy
Tak długo jak organ podatkowy prowadzi faktyczne postępowanie wyjaśniające, przedłużenie terminu...
Karol Różycki
13.05.2014
Interpretacja przepisów postępowania podatkowego w zakresie właściwości urzędów skarbowych nie...
Michał Malinowski
13.05.2014
Przepisy podatkowe dotyczące faktur VAT są nie dość, że trudne, to i często zmieniane. W...
Jolanta Mazur
13.05.2014
Zobowiązania publicznoprawne wynikające z dokumentu SAD należy zaksięgować pod datą powstania długu...
Piotr Żak
13.05.2014
Minister finansów wprowadzi nowy wzór banderoli na puszki zawierające wyroby spirytusowe i...
Jolanta Mazur
13.05.2014
Województwo mazowieckie wystąpiło do resortu finansów o pożyczkę, z której ma regulować wpłaty...
PAP
13.05.2014
Polska w przyszłym roku zredukuje deficyt w finansach publicznych poniżej 3 proc. PKB zapowiedział...
Inny
13.05.2014
Resort finansów przesłał do Komisji Trójstronnej wstępne prognozy makroekonomiczne służące do prac...
PAP
13.05.2014
Stowarzyszenie ogrodowe korzysta ze wszystkich zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o...
Michał Malinowski
12.05.2014
Wystawione faktury korygujące należy rozliczyć wstecz, tj. powinny one zostać ujęte w drodze...
Tomasz Krywan
12.05.2014
Związek Dealerów Samochodów apeluje o masowe występowanie o interpretacje indywidualne w zakresie...
Michał Malinowski
12.05.2014
Od 1 kwietnia 2014 r. podatnik może odliczać 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury...
Karol Różycki
12.05.2014
Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Tzw....
Jolanta Mazur
12.05.2014
Wprowadzenie wakacji ubezpieczeniowych oraz zmiany w zakresie kredytu podatkowego w pierwszym...
Inny
12.05.2014
Prawo do korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT musi uwzględniać...
Michał Malinowski
12.05.2014
1,5 mln zł podatku od nieruchomości za grunty leżące na terenie lotniska regionalnego w Szymanach...
PAP
12.05.2014