Aktualnie organizacje pożytku publicznego (OPP) mają na to czas do 31 stycznia każdego roku. Po wejściu w życie nowelizacji zgłoszeń będzie można dokonywać do 30 czerwca. Zdaniem rządu proponowana zmiana jest korzystna dla organizacji pożytku publicznego, które tracą 1 proc. wpływów z PIT, bo nie zdążyły zgłosić w wyznaczonym terminie numeru rachunku bankowego do urzędu. Ponadto, zgodnie z projektem, wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco, a nie jak obecnie – na 15 grudnia danego roku. Rada Ministrów wskazuje, że pozwoli to uniknąć sytuacji, w której pieniądze podatników są przekazywane podmiotom, które utraciły status OPP np. w wyniku wykrycia nieprawidłowości w ich działaniu, ale pozostają w wykazie do czasu jego aktualizacji 15 grudnia.