Wczoraj zostało opublikowane obwieszczenie ministra finansów z 2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M. P. poz. 992).

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, minister finansów ogłasza co roku wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia PIT z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

Obecnie kwota o której mowa nie może przekroczyć 325.990 zł. Taka sama będzie wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2014 roku.