KIBR planuje przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu usług innych niż usługa badania sprawozdań...
Michał Topulniak
23.12.2015
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę okołobudżetową na przyszły rok. Przewiduje ona m.in., że...
PAP
23.12.2015
Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w poniedziałek przyjęli budżet na 2016 r. Planowane...
PAP
23.12.2015
Pracodawcy jako bezpośredniemu nabywcy tych środków przysługuje prawo do odliczenia podatku...
Karol Różycki
22.12.2015
Sprawy przypisane obecnie do właściwości miejscowej Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu...
Jolanta Mazur
22.12.2015
Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 15 grudnia 2015 r. podjął uchwałę przyjmującą...
Michał Topulniak
22.12.2015
Nie można też przyjąć, że odsetki są odszkodowaniem sensu stricto i jako takie objęte są...
Michał Malinowski
22.12.2015
Obowiązek automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi krajów UE o swoich...
Rafał Bujalski
22.12.2015
Kwoty przysługującego płatnikom i inkasentom zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego...
Jolanta Mazur
22.12.2015
To ładnie, że minister finansów ostrzega podatników; lepiej jest działać w sposób przewidywalny niż...
PAP
22.12.2015
Podatek od wysokich odpraw w spółkach m.in. skarbu państwa powinien objąć tylko wypłaty z tytułu...
PAP
22.12.2015
Deficyt budżetowy nie przekroczy 54,7 mld zł; wzrost PKB wyniesie 3,8 proc.; średnioroczna inflacja...
PAP
22.12.2015
Przyjęty w poniedziałek przez Radę Ministrów projekt budżetu na 2016 r. uwzględnia założenia...
PAP
22.12.2015
Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli w poniedziałek budżet województwa na 2016 rok....
PAP
22.12.2015
W poniedziałek Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę budżetową na 2016 r. Na inwestycje...
PAP
22.12.2015
Nie ma przeszkód, aby biuro rachunkowe posiadające pełnomocnictwo UPL-1 sporządziło za klienta,...
Tomasz Krywan
21.12.2015
Minister finansów Paweł Szałamacha wręczył 18 grudnia 2015 r. wręczył mu 18 grudnia 2015 r....
Jolanta Mazur
21.12.2015
Uzależnienie reguły wydatkowej od celu inflacyjnego NBP - zakłada nowelizacja ustawy o finansach...
Jolanta Mazur
21.12.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Jestem osobą fizyczną prowadzącą...
21.12.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Prowadzący działalność gospodarczą...
21.12.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Spółka z o.o. prowadzi księgi...
21.12.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia...
21.12.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Spółka A zarejestrowana w Polsce z...
21.12.2015
Firma PwC opublikowała najnowszy przewodnik z zakresu międzynarodowych standardów sprawozdawczości...
Michał Topulniak
21.12.2015
Dzisiaj dla wielu grup interesów w Europie decyzje polskiego rządu są nie do przyjęcia -...
PAP
21.12.2015
Weryfikacja cen transferowych, które często służą tzw. optymalizacji podatkowej, będzie w przyszłym...
PAP
21.12.2015