Jeśli określone towary nie były nigdy używane w działalności, to w zakresie sprzedaży tych towarów...
Adam Bartosiewicz
05.01.2016
1 stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co...
Jolanta Mazur
05.01.2016
Minister finansów określił dokumentację i procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych....
Jolanta Mazur
05.01.2016
Decyzja Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych o zmianie zakresu...
Michał Topulniak
05.01.2016
Kontrola zarządcza
Uproszczenie dotychczasowych obowiązków przewidują nowe przepisy w zakresie ewidencji i innych...
Katarzyna Bogucka
05.01.2016
Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z...
Jolanta Mazur
05.01.2016
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymaga podobnych zabiegów, jak te które się...
Waldemar Gos
05.01.2016
Od 1 stycznia podatnicy stosują nowe wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzory...
Katarzyna Bogucka
05.01.2016
Obniżka stawek VAT w 2017? Niekoniecznie. Jeśli rząd będzie miał kłopoty ze spięciem budżetu na...
PAP
05.01.2016
W związku ze zmianami ustawy o podatku akcyzowym, m.in. rezygnacją z zabezpieczenia akcyzowego w...
Jolanta Mazur
05.01.2016
Od 31 grudnia 2015 r. każdy podatnik i płatnik może założyć konto na Portalu Podatkowym służące do...
Jolanta Mazur
05.01.2016
Zakup sera dokonany przez podatnika podatku od towarów i usług od rolnika ryczałtowego może, a...
Krzysztof Kamiński
04.01.2016
Minister finansów zmienił datę wejścia w życie przepisów w sprawie wzoru informacji dotyczącej...
Jolanta Mazur
04.01.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Spółka z o.o. zajmująca się produkcją...
04.01.2016
Wzór wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT), wzór wniosku o zmianę...
Jolanta Mazur
04.01.2016
215 mld zł tyle warte są transakcji, które nie zarejestrowano, co stanowił 12,4 proc. PKB....
Inny
04.01.2016
Od początku roku obowiązują przepisy umożliwiające doręczanie przez organ podatkowy zaświadczeń w...
Jolanta Mazur
04.01.2016
Odroczenie o pół roku wejścia w życie zmian w administracji podatkowej jest zasadne, pozwoli bowiem...
PAP
04.01.2016
Ministerstwo Finansów poinformowało o nowych regulacjach w zakresie obniżonej stawki odsetek za...
04.01.2016
Za 3-4 lata Polska powinna rozwijać się w tempie 5-5,5 proc. PKB rocznie, to jest możliwe - mówi w...
PAP
04.01.2016
Podatek od hipermarketów nie powinien być naliczany od powierzchni, ale od obrotu, a także powinien...
PAP
04.01.2016
Pracownik nie osiągnie przychodu do opodatkowania, jeżeli pracodawca sfinansuje mu zajęcia...
Michał Malinowski
04.01.2016
Od 1 stycznia w ustawie o VAT obowiązuje kilka zmian. Wśród nich są: nowe zasady odliczania podatku...
Michał Malinowski
04.01.2016
1,163 mld zł dochodu i 1,483 mld zł wydatków zapisano w budżecie województwa małopolskiego na 2016...
PAP
04.01.2016
Piętnaście poprawek przyjęli w czwartek senatorowie do ustawy o podatku bankowym. Jedna z nich...
PAP
01.01.2016
Minister finansów skorelował datę wejścia w życie rozporządzenia z 3 listopada 2015 r....
Jolanta Mazur
01.01.2016
Sejmik woj. warmińsko-mazurskiego przyjął budżet na 2016 rok, który zgodnie określono mianem...
PAP
01.01.2016