W zakresie rachunków uśpionych uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty funkcjonowania nowych przepisów, a także wyjaśnione zostaną wątpliwości interpretacyjne powstające na tle ich wdrożenia w bankach. Natomiast w zakresie egzekucji z rachunków udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z nowym rodzajem zajęcia rachunku przez system teleinformatyczny oraz wyjaśni praktyczne skutki stosowania nowych przepisów dla banków.

Szkolenie odbędzie się 23 września br. w Warszawie, a poprowadzi je Arkadiusz Kawulski - ekspert z zakresu prawa bankowego oraz prawa ochrony konsumenta usług finansowych.

Program szkolenia

I Rachunki „uśpione” – konsekwencje regulacji

1. Umowa rachunku bankowego – zmienione zasady rozwiązania
2. Zmiany w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci
3. Obowiązki informacyjne banków 

- obowiązki wobec posiadaczy rachunków i ich spadkobierców

- obowiązki wobec gminy

4. Przepisy przejściowe

II. Zmiany w zakresie egzekucji z rachunków bankowych

1. Zmiana w zakresie kwoty wolnej od egzekucji
2. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego przez system teleinformatyczny
3. Zmiany w zakresie świadczeń wolnych od zajęcia

III. Rachunek rodzinny - nowy rodzaj rachunku bankowego

IV. Pytania i podsumowanie

Więcej informacji znajduje się na stronie szkolenia >>