9 stycznia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 grudnia...
Ewa Saj
10.01.2017
Wprowadzenie mechanizmu jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 tys. zł...
Jolanta Mazur
10.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoPrezes zarządu spółki wielooddziałowej...
Radosław Kowalski
09.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka cywilna prowadziła działalność...
Krzysztof Kamiński
09.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoW jaki sposób dokonuje się wypłaty zysku...
Maciej Jurczyga
09.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoJak prawidłowo powinny być potwierdzane...
Paula Dąbrowska
09.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoJesteśmy średnim przedsiębiorstwem -...
Karol Różycki
09.01.2017
Minister rozwoju i finansów określił, w sposób zgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24...
Michał Malinowski
09.01.2017
Według obowiązujących przepisów o rachunkowości nie ma przeszkód, aby w zespołach w trakcie...
Justyna Kisielewska
09.01.2017
Wypłata przez spółkę dywidendy w formie niepieniężnej - poprzez przeniesienie na rzecz wspólników...
Michał Malinowski
09.01.2017
W związku ze zmianami organizacyjnym w administracji skarbowej, jakie mają nastąpić 1 marca 2017...
Michał Malinowski
09.01.2017
Pracownik, który nie chce samodzielnie rozliczać swoich rocznych dochodów, a w 2016 roku uzyskał...
Jolanta Mazur
09.01.2017
Choć zmianom zaproponowanym w rozporządzeniu UE dot. zwalczania oszustw w VAT przyświeca słuszny...
Jolanta Mazur
06.01.2017
Podatnik ma prawo złożyć oświadczenie, na mocy którego płatnik nie będzie potrącał kwoty...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
05.01.2017
Ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu oraz złożenia korekty deklaracji...
Jolanta Mazur
05.01.2017
Od 2016 r. w zw. z nowelizacją ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, rozliczając...
Jolanta Mazur
05.01.2017
Minister rozwoju i finansów wprowadził zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji...
Prawo.pl
05.01.2017
Książki o tematyce podatkowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
05.01.2017
Mniej kontroli i bardziej przyjazne państwo to ważne elementy dla rozwoju małej przedsiębiorczości...
Inny
05.01.2017
Obowiązek przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe dotyczy osób...
Waldemar Gos
05.01.2017
Budynek, a nie udział w prawie własności nieruchomości budynkowej, stanowi środek trwały, stąd też...
Michał Malinowski
05.01.2017
Od 1 stycznia 2017 r. osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu...
Michał Malinowski
05.01.2017
Osoby z pokolenia Y, czyli dzisiejsi 20-30 latkowie, stają się dominującą grupą nabywców dóbr i...
Joanna Polańska-Solarz
05.01.2017
Doradca podatkowy
Jak wynika z najnowszych badań więcej odsłon stron internetowych ma miejsce na smartfonach niż na...
Joanna Polańska-Solarz
05.01.2017
Doradca podatkowy
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoJestem osobą fizyczną prowadzącą...
Radosław Kowalski
04.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoNasza firma stawia na istniejącym...
Paweł Ziółkowski
04.01.2017
W celu dostosowania dotychczas obowiązujących przepisów do zmian w ustawie o podatku akcyzowym,...
Jolanta Mazur
04.01.2017
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które zmienia wszystkie wzory dokumentów...
Michał Malinowski
04.01.2017
Osoby wybierające książkę wwersji cyfrowej czytają niemal trzykrotnie więcej niż czytelnicy książek...
Inny
04.01.2017
Polski system podatkowy jest w trakcie elektronicznej rewolucji. Kolejne zmiany w przepisach...
Inny
04.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski