Warto sprawdzić, czy otrzymanie drogiego upominku nie będzie przypadkiem opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Przepisy podatkowe

Zasady opodatkowania prezentów określają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podlega nabycie, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej:
- 9637 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
- 7276 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
- 4902 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Są to limity pięcioletnie.

Grupy podatkowe dziecka
Weźmy teraz pod uwagę dziecko przystępujące do pierwszej komunii. W I grupie podatkowej znajdą się rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, ojczym oraz macocha. W II grupie będą dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, żony i mężowie rodzeństwa. Do III grupy podatkowej zaliczymy natomiast wszystkie pozostałe osoby.

Pięcioletni limit zwolnienia
Jeśli wartość darowizny nie przekracza powyższych limitów podatku płacić nie trzeba. Trzeba jednak pamiętać, że przy obliczaniu limitów przy darowiznach od tej samej osoby trzeba zsumować wszystkie przekazania z ostatnich pięciu lat.

Zwolnienie dla najbliższej rodziny

Jeśli zdarzy się, że wartość darowizny przekroczy limit uprawniający do zwolnienia, konieczne będzie zapłacenie podatku. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla II i III grupy podatkowej. Najbliższa rodzina może bowiem skorzystać ze specjalnego zwolnienia z podatku. Prezenty od rodziców, dziadków, pradziadków, rodzeństwa, ojczyma oraz macochy, nawet jeśli ich wartość będzie wyższa niż 9637 zł, nie zapłacą podatku, jeśli zgłoszą darowiznę do urzędu skarbowego. Zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Dodatkowym warunkiem jest jeszcze, jeśli prezentem były pieniądze, aby były przekazane przelewem bankowym. Nie może to być gotówka w kopercie. Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną, tłumaczy, że przestrzeganie przepisów prawa jest konieczne, a jego nieznajomość nie tłumaczy braku rozliczenia darowizny. Zwraca jednak uwagę, że limity zwolnień od podatku od spadków i darowizn są stosunkowo wysokie i wartość prezentów najczęściej nie będzie ich przekraczała. Przestrzega jednak przed ukrywaniem wysokich darowizn.

LEX Biblioteka Podatkowa >>

Podatek rozliczą rodzice
Na koniec przeanalizujmy trzy przykłady. W pierwszym rodzice dali dziecku prezent o wartości 5 tys. zł. Kwota ta jest niższa niż limit dla I grupy podatkowej, podatku nie trzeba będzie płacić. Dodatkowo nie trzeba dokonywać zgłoszenia otrzymania prezentu.
W drugim przykładzie dziecko dostało 10 tys. zł od babci. Podatku nie trzeba będzie zapłacić, jeśli zgłosi się darowiznę do urzędu. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2. Dodatkowym warunkiem będzie w tym przypadku, aby pieniądze przekazane były w formie przelewu.
W trzecim przypadku dziecko dostało od przyjaciół rodziców prezent o wartości 5 tys. zł. W tej sytuacji podatek trzeba będzie zapłacić w ciągu miesiąca od daty otrzymania prezentu. Podatek rozlicza się na druku SD-3. Oba druki muszą podpisać rodzice.

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, menadżer w Grant Thornton Frąckowiak, wskazuje, że organy podatkowe w swoich działaniach kontrolnych mogą kierować się również donosami. Na ich podstawie mogą prowadzić czynności kontrolne i sprawdzać, czy należny podatek został zapłacony. Warto zatem wywiązywać się z obowiązku rozliczenia z fiskusem.

Ustawa o podatku od spadków i, Paweł Borszowski Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz >>