Zasada równego traktowania nie sprzeciwia się temu, aby książki, dzienniki i periodyki cyfrowe...
Rafał Bujalski
08.03.2017
Spółka może zaliczyć odsetki od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od tego, kto...
Michał Malinowski
08.03.2017
Po dokonanej od 1 stycznia 2017 r. centralizacji, przekazywane przez gminę z budżetu gminy na rzecz...
Michał Malinowski
07.03.2017
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wprowadzić do PKPiR towar handlowy kupiony z...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
07.03.2017
W dniach 3031 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie się kolejna...
Jolanta Mazur
07.03.2017
Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się w pierwszym czytaniu poselskimi projektami nowelizacji...
Jolanta Mazur
07.03.2017
Pierwsze miesiące każdego roku to dla większości podmiotów prowadzących pełną księgowość okres...
Piotr Żak
07.03.2017
Wydatek na nabycie budynku przeznaczonego do rozbiórki zwiększy wartość początkową nowego środka...
Michał Malinowski
07.03.2017
Książki o tematyce podatkowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
07.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoPrzedsiębiorca otrzymał decyzję ZUS, w...
Piotr Kostrzewa
06.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy wspólnik spółki komandytowej (spółka...
Maciej Jurczyga
06.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka jawna pożyczyła spółce z o.o....
Sławomir Liżewski
06.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoJak należy w spółce z o.o. potraktować i...
Małgorzata Niedźwiedzka
06.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoGłówna działalność spółki to sprzedaż...
Karol Różycki
06.03.2017
Czynny podatnik VAT, do określenia limitu jednorazowej amortyzacji, co do zasady, przyjmuje kwotę...
Karol Różycki
06.03.2017
Zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmie dokonany przez Batalion Łączności NATO (3NSB)...
Jolanta Mazur
06.03.2017
Jeżeli strony umowy przewidziały, iż świadczenie - zwane też odprawą, czy odszkodowaniem -...
Michał Malinowski
06.03.2017
Senatorowie wprowadzili 11 poprawek do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów,...
Jolanta Mazur
06.03.2017
Senat wprowadził dwie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,...
Jolanta Mazur
06.03.2017
Z badań wynika, że 97 proc. zagranicznych inwestorów obecnych wPolsce chciałoby ulokować tu kolejne...
Inny
06.03.2017
Wzory pism podatkowych są przydatne nie tylko organom podatkowym, ale także podatnikom i innym...
Jolanta Mazur
06.03.2017
Sam fakt przebywania podatnika za granicą i wykonywanie tam pracy, nie przesądza od tym, że od tego...
Michał Malinowski
06.03.2017
Jeśli małżonkowie rozszerzą wspólność majątkową o nieruchomość będącą wcześniej w majątku odrębnym...
Michał Malinowski
03.03.2017
Minister rozwoju i finansów określił terytorialny zasięg działania oraz siedziby organów Krajowej...
Jolanta Mazur
03.03.2017
Deklaracje P-KOP/MS i P-KOP/RG zostały włączone do wykazu deklaracji i podań, które mogą być...
Jolanta Mazur
03.03.2017
W sytuacji, gdy podatnik wykonuje czynności na podstawie umowy pośrednictwa i obok sprzedaży usług...
Marek Jurek
03.03.2017
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która weszła w życie 1 marca, zmienia na pewno strukturę...
Irena Ożóg
03.03.2017
Wystartowała trzecia edycja Finansoaktywnych programu edukacyjnego MF dla uczniów i nauczycieli...
Inny
03.03.2017
Ministerstwo Finansów wydało 28 lutego komunikat dotyczący wysokości zadłużenia Skarbu Państwa na...
Inny
03.03.2017
Odbyły się trzy kolejne posiedzenia podkomisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia rządowego...
03.03.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski