Ustawa przewiduje również wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc. Deficyt ma nie przekroczyć 41,5 mld zł, wzrost gospodarczy ma osiągnąć poziom 3,8 proc., a średnioroczna inflacja - 2,3 proc.

Budżet Kancelarii Prezydenta RP zmniejszy się o 10 mln zł, Kancelarii Senatu o 2,5 mln zł, wydatki Sądu Najwyższego o 5,2 mln zł. Mniej pieniędzy będzie miał także Rzecznik Praw Obywatelskich (o 3,2 mln zł), Państwowa Inspekcja Pracy (o 22,9 mln zł) oraz IPN o 33,8 mln zł. Kancelaria Sejmu będzie miała natomiast do wydania więcej o prawie 13 mln zł.

Ustawa budżetowa musi teraz zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw.
 

Zarys finansów publicznych i prawa finansowego Marek Tyrakowski Zarys finansów publicznych i prawa finansowego >>

Podręcznik w przystępny sposób omawia m.in. zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego, prawa celnego, prawa bankowego oraz prawa dewizowego. >>