Według Polskiej Izby Biegłych Rewidentów podstawowa usługa audytu podatkowego miałaby na celu potwierdzenie, czy przedsiębiorca prawidłowo wypełnia wymogi związane z raportowaniem transakcji spełniających kryteria agresywnej optymalizacji podatkowej.

Pomoc w zwalczaniu unikania opodatkowania
Zdaniem PIBR ta propozycja najlepiej współgra ze zwalczaniem unikania opodatkowania, ale także zwiększa bezpieczeństwo przedsiębiorcy w relacji z promotorem budzącej wątpliwości transakcji. Do administracji skarbowej trafiałoby sprawozdanie z audytu podatkowego, zawierające opinię, czy przedsiębiorca wdrożył polityki i procedury zapewniające realizację obowiązków raportowania schematów podatkowych. Zdaniem Krzysztofa Burnosa, prezesa PIBR wydaje się celowe, aby ta forma audytu podatkowego obowiązkowo objęła krajowe i międzynarodowe grupy kapitałowe, a także przedsiębiorstwa przekraczające określone progi wielkości.

Potwierdzanie zgodności JPK
Druga usługa audytu podatkowego może być powiązana z powszechnym już obowiązkiem składania jednolitych plików kontrolnych. Biegły rewident miałby potwierdzać, czy dany przedsiębiorca wdrożył polityki i procedury dotyczące sporządzania plików JPK, a także, czy pliki te są kompletne, a wykazane w nich pozycje – precyzyjne.

Ścisły audyt podatkowy
Trzecia propozycja PIBR to audyt podatkowy w sensie ścisłym. Chodzi tu o potwierdzenie, czy rozliczenie podatku dochodowego z działalności gospodarczej nie zawiera istotnych błędów. Jak tłumaczy Krzysztof Burnos, biegły rewident oczywiście nie tylko atestowałby samą deklarację podatkową, ale pod kątem zapewniania zgodności z przepisami prawa podatkowego zapoznawał się również z systemem kontroli wewnętrznej oraz politykami i procedurami prowadzenia rejestrów przychodów i kosztów. Samorząd biegłych rewidentów postuluje, aby audyt podatkowy w takiej postaci obowiązywał przedsiębiorstwa od określonego progu wielkości, a jednocześnie był dostępny dla mniejszych podmiotów, którym zależałoby na uzyskaniu dzięki niemu określonych przywilejów ze strony administracji skarbowej.

Rola doradców podatkowych
Anna Misiak, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że przeglądy i audyty podatkowe wymagają szczególnej wiedzy, praktyki i doświadczenia w zakresie stosowania prawa podatkowego. Taką wiedzę, praktykę i doświadczenie mają wyłącznie doradcy podatkowi. Jej zdaniem doradcy podatkowi wiedzą jak prawidłowo przeprowadzić przegląd zobowiązań i rozliczeń podatkowych, jakie paramenty i uwarunkowania oparte na stosowaniu przepisów podatkowych, a nie MSRów powinny być wzięte pod uwagę, aby zapewnić iż przegląd podatkowy faktycznie potwierdzi prawidłowość rozliczeń podatkowych w różnych podatkach danego podmiotu gospodarczego oraz zapewni jego zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. Anna Misiak zapewnia, że nowo wybrana KRDP przedstawi stosowne propozycje w tym zakresie.

Warto zwrócić uwagę, że Ministerstwo Finansów pracuje nad różnymi wariantami współpracy nie tylko z samorządem biegłych rewidentów. Z naszych informacji wynika, że rozmowy toczą się także z doradcami podatkowymi. Resort rozważa m.in. uprzywilejowanie podatników, którzy będą rozliczani przez profesjonalnych doradców. Pisaliśmy o tym tutaj:
- Doradca podatkowy będzie pomocnikiem fiskusa >>
- Tajemnica zawodowa doradców podatkowych jest priorytetem >>
- Ministerstwo Finansów będzie współpracować z doradcami >>