Zmianie ulegają formularze: AKC-4 wraz z załącznikami od AKC-4/A do AKC-4/O, AKC-WW, AKC-EN, AKC-ST, AKC-WG oraz AKC-PA.

Nowe wzory określone zostały w rozporządzeniu ministra finansów z 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. poz. 273).

Po raz pierwszy należy je stosować, rozliczając luty 2018 r.

Sprawdź również:
- Akcyza 2018 - przewodnik po zmianach