Nieodpłatne świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego, jeśli pochodzą od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Do grupy I zalicza się:  małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Do grupy II natomiast: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.3.2018.1.WR.
 


 

Dotyczyła ona przypadku podatnika prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą, który korzystał z samochodu użyczonego przez teścia. Organ podatkowy potwierdził, że bezpłatne wykorzystywanie pojazdu teścia będzie stanowiło przychód z nieodpłatnych świadczeń. Będzie on jednak zwolniony z obowiązku zapłacenia podatku, z uwagi na to, że umowa użyczenia zawarta została pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej.

Prawo podatkowe przedsiębiorców Karolina TetłakPrawo podatkowe przedsiębiorców >>
Praktyczna publikacja, która pozwala uniknąć zagrożeń podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. >>

 

Sprawdź również analizy dotyczące kosztów uzyskania przychodów. >>