Niekorzystna amortyzacja środków trwałych z darowizny

Od stycznia 2018 r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny nie są kosztem uzyskania przychodów, jeżeli ich nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Teraz te przepisy mają być zmienione. Jak wynika ze stanowiska ministra finansów (odpowiedź na interpelację nr 16946), ponowna analiza tych rozwiązań prowadzi do wniosku, że rozwiązanie pozwalające na amortyzację nabytego majątku od wartości początkowej ustalonej na nowo powinno zostać przywrócone dla dziedziczonego majątku. Jest to uzasadnione potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne.

Nowelizacja już gotowa
Projekt ustawy zakłada przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. Obdarowani mają natomiast uzyskać prawo do kontynuowania amortyzacji.

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy z Grant Thornton Frąckowiak, podkreśla, że bez tej nowelizacji zbankrutować mogłoby wielu spadkobierców, którzy bez prawa rozliczania kosztów podatkowych, płaciliby faktycznie podatek przychodowy a nie dochodowy. Ekspert cieszy się, że ministerstwo postanowiło naprawić swój błąd i zapowiedziało wprowadzenie możliwości amortyzacji odziedziczonych środków trwałych.

Zdaniem Jacka Matarewicza z BCC przywrócenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny lub spadku jest rozwiązaniem dobrym. Zmiany mają jednak wejść w życie z datą wsteczną. W ocenie eksperta nie wpisuje się to w ukształtowaną już zasadę niewprowadzania zmian w przepisach o podatku dochodowym w trakcie roku podatkowego. Przepisy powinny zatem zostać zmienione dopiero z początkiem 2019 r.

Nowelizacja mają objąć również opodatkowanie wygranych w grach w kasynach oraz prawo do korzystania z autorskich, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj również:

Można już sprawdzać kontrahentów >>

- Nowe przesłanki braku rejestracji i wykreślenia podmiotu jako podatnika VAT - ustawa o STIR >>