Opiekun stażu z nowymi obowiązkami

Kadry w oświacie

Wspieranie nauczyciela i umożliwianie mu udziału w swoich zajęciach - to obowiązki opiekuna stażu, które m.in. nałoży na niego nowe rozporządzenie ws. awansu zawodowego nauczycieli. Nauczyciel...

21.03.2018

Szkoły artystyczne nadal z mniejszymi klasami

Klasy I-III w podstawówkach będą mogły liczyć 27 osób bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. Tymczasem w szkołach podległych resortowi kultury - w tym również prowadzących kształcenie...

16.03.2018