Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 247.230 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Maturę zdało 80,5 proc. osób, które podeszły do egzaminu, 95 proc. uzyskało pozytywny wynik z języka polskiego.
 

 

Specustawa maturalna nie tylko na strajk>>

 

Najwięcej poprawek z matematyki

Egzamin z angielskiego zdało 94 proc. maturzystów. Najgorzej - jak co roku - poszła matematyka, zdało ją 86 proc. Absolwenci liceów najchętniej wybierali egzamin z języka angielskiego (64 proc.), język polski (28 proc.), matematykę (28 proc.), biologię (24 proc.), geografię (23 proc.), chemię (15 proc.), historię (10 proc.) i fizykę (9 proc.).

Czytaj w LEX:

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30 proc. punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej) może przystąpić do poprawki. Najwięcej uczniów będzie powtarzało egzamin z matematyki - 31 tys. 765, z języka polskiego - 4 tys. 852, angielskiego - 5 tys. 412 , poza tym z niemieckiego - 327, rosyjskiego - 89, hiszpańskiego - 9, francuskiego 5, białoruskiego - 1 - dane dotyczą egz. w nowej formule - podaje CKE. Wyniki uczniów zdających maturę poprawkową zostaną ogłoszone 11 września 2019 r. W tym dniu abiturienci otrzymają też świadectwa.