- Obecny system wynagradzania nie spełnia swojej funkcji. Jesteśmy na etapie podpisywania rozporządzeń decydujących m.in. o minimalnym wynagrodzeniu dla nauczycieli– mówił minister po spotkaniu ze związkowcami. Dodał, że podwyżki dla nauczycieli będą wprowadzone na stałe.

 

Czytaj w LEX: Podwyżki płac nauczycieli, nowy system oceny pracy, awans zawodowy i inne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw >

 

Są pieniądze z budżetu

- Ja zgodnie z obietnicą złożoną na początku swojego urzędowania doprowadziłem do tego, że przytłaczająca większość kosztów, które wiążą się z podwyżką wynagrodzeń o 9,6 proc. od września, jest zapewniona z budżetu państwa: miliard złotych. Koszty, które my szacujemy, które są potrzebne, żeby pokryć ten wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli subwencjonowanych, to jest ok. 1 mld 260 mln zł – 1mld 270 mln zł. Tę pozostałą część powinny zapewnić samorządy z własnych dochodów, bądź z dochodów publicznych – powiedział.

 

Zarobki nauczycieli. Podwyżki od 2018 r.>>

 

Minister zapowiedział również wznowienie prac zespołu samorządowo-związkowo-rządowego. Weźmie w nim udział ZNP i "Solidarność"

Sprawdź w LEX:

 

Dodatek na start i stała kwota dodatku za wychowawstwo

W Karcie Nauczyciela zmienił się też przepis dotyczący dodatków za wychowawstwo. Od 1 września 2019 r. minimalna kwota dodatku wynosić będzie 300 zł. Ustawa zapewni natomiast możliwość podwyższenia  dodatku - organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego będą mogły podwyższać minimalną wysokość świadczenia w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania.

 

Nowela wprowadza też jednorazowy dodatek dla nauczycieli stażystówŚwiadczenie na start w wysokości 1000 zł będzie wypłacane w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.