WSA: statut placówki kulturalnej musi być precyzyjny

Statut instytucji kultury nie może zawierać postanowień blankietowych, ogólnych i nie pozwalających na stwierdzenie, jaki na prawdę jest zakres aktywności tej placówki - orzekł Wojewódzki Sąd...

13.09.2016

WSA: usuwanie awarii sieci należy do zadań publicznych

Samorząd terytorialny

Usuwanie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, jej konserwacja i modernizacja są zadaniami publicznymi związanymi ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków uznał Wojewódzki Sąd...

07.09.2016

Zwrot darowizny bez podatku

W przypadku odwołania darowizny i zwrotu pieniędzy nie trzeba płacić podatku od spadków i darowizn - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 sierpnia 2016...

07.09.2016

Sądy potwierdziły decyzje UOKiK ws praw konsumentów

Decyzji z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów wydanych przez Prezesa UOKiK dotyczą cztery wydane ostatnio wyroki sądów. W dwóch sprawach sądy w całości utrzymały rozstrzygnięcia Urzędu,...

07.09.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski