SO: porażka frankowicza, klienta banku Millenium

Sąd Okręgowy potwierdził, że abuzywność klauzuli określającej zasady zmiany oprocentowania nie uzasadnia zmiany charakteru umowy o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, na umowę o kredyt o stałym...

17.11.2015

NSA: policja może zbierać dane o zatarciu skazania

Policja może zbierać i przetwarzać dane osobowe, skazanego, wobec którego nastąpiło zatarcie skazania. Jednak każdy przypadek należy badać indywidualnie, a stosowanie ustawy o Policji nie zwalnia...

16.11.2015