Brak znaków akcyzy nie wyklucza opodatkowania w PIT

Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach bezprawia administracyjnego nie skutkuje uznaniem przychodów z tej działalności za przychody, do których nie stosuje się przepisów ustawy o podatku...

16.07.2015

CIT: wypłata dywidendy rzeczowej to nie sprzedaż

Przeniesienie prawa własności w drodze wypłaty z zysku (wypłaty dywidendy) nie jest zbyciem, w wyniku którego powstaje po stronie spółki przychód, gdyż wypłata z zysku w formie rzeczowej nie stanowi...

15.07.2015

Gmina nie zapłaci podwykonawcy za upadłego wykonawcę

Zamówienia publiczne

W sytuacji, gdy generalny wykonawca odstąpi od umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą, to zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zaległe wynagrodzenie orzekł Sąd Najwyższy.

14.07.2015