SN: sąd jeszcze raz zbada sprawę znieważenia Romów

Po wyroku Sądu Najwyższego sąd rejonowy jeszcze raz oceni, czy internauta zachęcający do izolacji lub wygnania Romów popełnił przestępstwo. Wcześniej dwie instancje uznały, że czyn oskarżonego nie...

23.08.2016

Odstąpienie od umowy o zamówienie ma charakter wyjątkowy

Zamówienia publiczne

Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli ubiegał się wcześniej o dofinansowanie ze środków unijnych, które następnie zostały mu przyznane, skutkiem czego dalsze trwanie umowy...

23.08.2016

SN: przyczyna wypowiedzenia przyszła, ale pewna

Dopuszczalna jest przyszła przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, o ile ma nastąpić w nieodległym terminie - stwierdził Sąd Najwyższy, uchylając wyroki dwóch instancji w sprawie zwolnionego prezesa...

16.08.2016

Podpis wykonawcy nie jest elementem treści oferty

Zamówienia publiczne

Brak podpisu wykonawcy w wyznaczonym miejscu formularza ofertowego nie może być uznany za błąd dyskwalifikujący ofertę z powodu niezgodności z SIWZ. To nie dane kontaktowe, czy podpis stanowią o...

15.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski