WSA: log z serwera nie jest dowodem otrzymania wniosku

Samorząd terytorialny

Log transmisji wiadomości ze skrzynki mailowej, czyli tzw. log z serwera, nie może być uznany za dowód otrzymania przez organ administracji wniosku o udostępnienie informacji publicznej uznał...

08.07.2015

WSA: odszkodowanie za osiem godzin opóźnienia lotu

Przedłużenie badania technicznego samolotu nie jest okolicznością nadzwyczajną i nie zwalnia od wypłacenia odszkodowania przez linie lotnicze pasażerom, którzy wykupili bilety - stwierdził Wojewódzki...

08.07.2015

Nie wystarczy opatrzenie skargi podpisem elektronicznym

Samorząd terytorialny

Skarga do sądu administracyjnego sporządzona w formie elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym nie spełnia warunku formalnego pisma procesowego uznał Wojewódzki Sąd...

07.07.2015

WSA: nie można nakazać dezynfekcji pojemników na odpady

Samorząd terytorialny

Rada miasta nie może nałożyć obowiązku utrzymania czystości pojemników na odpady, poprzez ich dezynfekcję oraz wskazanie częstotliwości wykonania tego obowiązku uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

07.07.2015

Akcyza: obróbka metali też daje prawo do zwolnienia

Cynkowanie ogniowe należy zakwalifikować do procesów metalurgicznych, tym samym gaz wykorzystywany w tym procesie będzie podlegał zwolnieniu z akcyzy. Tak wskazał WSA w Bydgoszczy w wyroku z 22...

07.07.2015