SA: rzecz skradziona nie zmienia właściciela

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał, że przedmiot skradziony nie przestaje być własnością osoby, na której szkodę dopuszczono się kradzieży. Z tego względu, podlega zwrotowi pokrzywdzonemu. Innymi...

31.10.2015

Nawet za jednodniowe opóźnienie można stracić uprawnienia

Samorząd terytorialny

Brak przedłożenia staroście we właściwym terminie informacji o terminie rozpoczęcia zajęć stanowi rażące naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka...

30.10.2015

Wykonawca musi zamanifestować poufność danych

Zamówienia publiczne

Dla skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie wystarczy samo przekonanie, że posiadane informacje mają charakter poufny. Ta poufność danych musi być wyraźnie lub w sposób dorozumiany...

30.10.2015