SIWZ musi dokładnie odzwierciedlać potrzeby zamawiającego

Zamówienia publiczne

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli nieprecyzyjność w zapisie SIWZ doprowadziła do złożenia ofert, których nie da się obiektywnie porównać w celu wybrania oferty najkorzystniejszej -...

05.08.2016

SN: mniejszy zasiłek chorobowy dyrektora

W czasie choroby członka zarządu spółki wypłaca mu się zasiłek, który nie uwzględnia otrzymanych przez niego premii i nagród - orzekł Sąd Najwyższy oddalając kasację dyrektora żądającego wypłaty...

05.08.2016

WSA: rada gminy nie ustala przebiegu linii komunikacyjnych

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie posiada kompetencji do ustalania przebiegu linii komunikacyjnych, a zwłaszcza stanowienia, które z przystanków mają być określane jako przystanki początkowe lub końcowe - uznał...

04.08.2016

Zaniedbania w dziedzinie bhp dowodzą winy pracodawcy

BHP

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy uwarunkowana jest wykazaniem przez pracownika w toku procesu, że w konkretnych okolicznościach faktycznych praca została...

04.08.2016

Sprzedaż gruntu użytkownikowi wieczystemu bez VAT

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji...

03.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski