W stawce opłaty za odpady nie uwzględnia się podatku VAT

Samorząd terytorialny

Zakład budżetowy pobierając opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występuje w roli organu władzy publicznej. Zatem w stawce opłaty za odpady nie uwzględnia się podatku VAT uznał Wojewódzki...

28.10.2015

PIT: pracownik zapłaci podatek za posiłek ponad dietę

W zakresie zwrotu kosztów wyżywienia za czas podróży służbowej wolna od podatku dochodowego jest tylko równowartość diety określonej w przepisach dotyczących podróży służbowych. Tak wskazał NSA w...

28.10.2015

Fiskus nie przerzuci akcyzy na legalnego nabywcę

Fiskus nie może przerzucać odpowiedzialności za niewyegzekwowany podatek na nabywcę wyrobu akcyzowego, który kupił go legalnie od innego podatnika. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora...

26.10.2015

SO: farba nie wystarczy do wydzielenia miejsc postojowych

Budownictwo

Odległości miejsc postojowych od okien budynku określone w 19 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą miejsc wydzielonych, a te nie...

26.10.2015