SN: lekarka zawieszona za recepty dla kardynała

Lekarka została zawieszona na rok w wykonywaniu zawodu przez sąd dyscyplinarny. Powód: wypisanie 150 recept na leki o działaniu narkotycznym na nazwisko Gulbinowicza, a wręczane oszustowi w...

25.09.2016

SN: kierowca uniknął kary dzięki prokuratorowi

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego skazującego kierowcę za nie wskazanie prowadzącego auto i umorzył sprawę z powodu przedawnienia. Chodziło o karę i koszty sądowe w wysokości 230 zł. Pomógł...

23.09.2016

Umowy o zamówienie nie można zmieniać w sposób istotny

Zamówienia publiczne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał utrwalone stanowisko, zgodnie z którym zakazuje się wprowadzenia istotnych zmian do udzielenia zamówienia - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

22.09.2016

Przekąski dla informatyków można rozliczyć w kosztach

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników, które przyczyniają się do poprawy atmosfery w miejscu pracy, a w konsekwencji do zwiększenia wydajności pracy, można zaliczać w ciężar kosztów...

21.09.2016

Prawo do kwartalnego rozliczenia VAT nie wygasa

Podatnik, który nie złożył w terminie aktualizacji VAT-R, nie utracił możliwości kwartalnego rozliczenia podatku od towarów i usług- wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji...

21.09.2016